Контрольна робота з теми: "Магнітне поле. Електромагнітна індукція."

Додано: 24 вересня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1442 рази
15 запитань
Запитання 1

Яка величина визначається швидкістю зміни магнітного потоку ?

варіанти відповідей

магнітний потік

індуктивність

енергія магнітного поля

ЕРС індукці.

Запитання 2

Укажіть правильне продовження речення: Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони...


варіанти відповідей

перетинаються одна з одною

починаються на південному полюсі магніту

закінчуються на північному полюсі магніту

замкнені

Запитання 3

Укажіть величину, яка є силовою характеристикою магнітного поля.

варіанти відповідей

вектор магнітної індукції

магнітна проникність

магнітний потік

сила Лоренца

Запитання 4

Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє:


варіанти відповідей

на магнітну стрілку

провідник зі струмом

рухомий електричний заряд

нерухомий електричний заряд

Запитання 5

Провідник зі струмом поміщений між полюсами постійного магніту. Укажіть напрямок сили, що діє на цей провідник.


варіанти відповідей

Угору

Униз

Від нас

До нас

Запитання 6

Сила Лоренца – це сила, з якою магнітне поле діє:

варіанти відповідей

на постійний магніт

на нерухомий електричний заряд

на рухомий електричний заряд

провідник зі струмом

Запитання 7

Визначте напрямок дії сили Лоренца, що діє на електрон, який рухається в магнітному полі.

варіанти відповідей

Вліво

Вниз

Перпендикулярно до площини рисунка, виходить із нього

Вправо

Запитання 8

Легке дротяне кільце підвішене на нитці. Під час  наближення до кільця південного полюса магніту воно…

варіанти відповідей

буде відштовхуватися від магніту

буде притягуватися до магніту

буде нерухоме

буде спочатку відштовхуватися, а потім притягуватися до магніту 

Запитання 9

Індукційний струм виникає в будь-якому замкненому провідному контурі, якщо виконується така умова:

варіанти відповідей

Контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

Змінюється магнітний потік, що пронизує контур

Контур розташовується в однорідному магнітному полі

Контур перебуває у спокої в неоднорідному магнітному полі

Запитання 10

У магнітному полі з індукцією 4 Тл рухається електрон зі швидкістю 107 м/с, напрямленою перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля. Чому дорівнює модуль сили, що діє на електрон від магнітного поля ?

варіанти відповідей

0,4·10-11 Н

6,4·10-12 Н

2,4·10-16 Н

6,4·10-19 Н

Запитання 11

Протон рухається зі швидкістю 108 см/с перпендикулярно до однорідного магнітного поля з індукцією 1 Тл. Знайдіть радіус кола, по якому він рухається (маса протона  1,67·10-27 кг)

варіанти відповідей

1 см

2 см

4 см

8 см

Запитання 12

Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 3 мс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

варіанти відповідей

100 В

60 В

5 В

4 В

Запитання 13

Магнітний потік в магнітопроводі контактора, поперечний переріз якого становить 2 • 10-4 м², а магнітна індукція 0,8 Тл, має величину:

варіанти відповідей

0,4 • 10-4 Вб

0,32 • 10-4 Вб

1,6 • 10-⁴ Вб

0,8 • 10-4 Вб.

Запитання 14

Магнітне поле діє на провідник завдовжки 20 см із максимальною силою 12 млН. Визначте магнітну індукцію цого магнітногго поля, якщо сила струму в провіднику становить 4 А.

варіанти відповідей

15 Тл

12 ⋅103 Тл

12 ⋅10-3 Тл

15 млТл

Запитання 15

Установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами.

А. потік магнітної індукції 1. Bgvsin α

Б. сила Ампера 2. -Δ Ф/ Δt

В. сила Лоренца 3. BІlsin α

Г. закон Фарадея 4. BScos α

варіанти відповідей

А - 3 Б - 4 В - 1 Г - 2

А - 4 Б - 3 В - 2 Г - 1

А - 4 Б - 3 В - 1 Г - 2

А - 2 Б - 3 В - 1 Г - 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест