Контрольна робота з теми «Механіка. Динаміка та закони збереження в механіці»

Додано: 18 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
8 запитань
Запитання 1

Сила, яка виникає під час руху чи спроби руху одного тіла по поверхні іншого чи під час руху тіла всередині рідкого чи газоподібного середовища. 

варіанти відповідей
Запитання 2

Формула для обчислення потенціальної енергії пружно деформованого тіла

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка одиниця вимірювання моменту сили? 

варіанти відповідей

Вт

Дж

Н·м

кг∙м/с

Запитання 4

Позначте всі правильні відповіді. Які з перелічених тіл мають потенціальну енергію відносно поверхні Землі? 

варіанти відповідей

Автомобіль, який рухається горизонтальним шосе

Кішка, яка сидить на підвіконні

Стиснута пружина, яка лежить на землі

Ракетоносій, який виводить космічний корабель на орбіту

Запитання 5

Хлопчик штовхає санчата по горизонтальній дорозі, прикладаючи силу 50 Н, напрямлену під кутом 30° до напрямку руху санок. Яку роботу виконає хлопчик на ділянці шляху завдовжки 10 м? 

варіанти відповідей

А≈500 Дж

А≈400 Дж

А≈433 Дж

А≈420 Дж

Запитання 6

На тіло масою 2 кг діють чотири сили. Чому дорівнює прискорення тіла, якщо F1=20 H, F2=18 H, F3= 20 H, F4=16 H.

варіанти відповідей
Запитання 7

Визначте швидкість тіла, кинутого зі швидкістю 15 м/с під кутом до горизонту, на висоті 10 м. Опором повітря знехтувати. 

варіанти відповідей

v=25 м/с

v=20 м/с

v=35 м/с

Запитання 8

Автомобіль, маса якого 2 т, рухається вгору. На ділянці шляху завдовжки 37,5 м швидкість його руху збільшилася від 5 до 10 м/с. Вважаючи рух автомобіля рівноприскореним, визначте силу тяги його двигуна, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,02, а кут підняття становить 30°.

варіанти відповідей

Fтяги≈12,35 кН

Fтяги≈11,35 кН

Fтяги≈16 кН

Fтяги≈15 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест