Контрольна робота з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Додано: 21 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
36 запитань
Запитання 1

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається з власною частотою коливань системи. 

варіанти відповідей

Механічні коливання      

Резонанс

Інтерференція

Дифракція

Запитання 2

Явище накладання хвиль, унаслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань.

варіанти відповідей

Механічні коливання 

Резонанс 

Дифракція

Інтерференція

Запитання 3

Рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу. 

варіанти відповідей

Механічні коливання       

Резонанс

Інтерференція

Дифракція

Запитання 4

Явище огинання хвилями перешкод.


варіанти відповідей

Механічні коливання

Резонанс

Інтерференція

Дифракція

Запитання 5

Яка одиниця вимірювання циклічної частоти коливань?


варіанти відповідей

с  

рад/с

Гц 

м

Запитання 6

Яка одиниця вимірювання частоти коливань?

варіанти відповідей

с        

Гц 

м

рад/с   

Запитання 7

Яка одиниця вимірювання періоду коливань?

варіанти відповідей

с 

Гц

рад/с

м

Запитання 8

Яка одиниця вимірювання довжини хвилі? 

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с                    

м

Запитання 9

За графіком, наведеним на рисунку, визначте амплітуду коливань тіла. 

варіанти відповідей

10 см       

20 см

–20 см

–10 см

Запитання 10

На рисунку зображено залежність амплітуди вимушених коливань маятника від частоти зовнішньої сили (резонансна крива). Визначте резонансну частоту. 

варіанти відповідей

0 Гц        


20 Гц

10 Гц 

30 Гц

Запитання 11

На рисунку зображено графік коливань однієї з точок струни. Який період коливань цих коливань? 

варіанти відповідей

1 с

2 с

3 с

4 с

Запитання 12

На рисунку зображено залежність амплітуди вимушених коливань маятника від частоти зовнішньої сили (резонансна крива). Визначте амплітуду коливань цього маятника при резонансі

варіанти відповідей

1 см

4 см

6 см

10 см

Запитання 13

Відстань між найближчими гребнями хвиль в морі 10 м. Яка частота ударів хвиль об корпус човна, якщо їх швидкість 3 м/с? 

варіанти відповідей

0,3 Гц

30 Гц

300 Гц

0.03 Гц

Запитання 14

Камертон випромінює звукову хвилю довжиною 0,5 м. Швидкість звуку 340 м/с. Яка частота коливань камертона? 

варіанти відповідей

340 Гц

1700 Гц

680 Гц

68 Гц

Запитання 15

Поверхнею води в озері хвиля поширюється зі швидкістю 6 м/с. Який період коливань бакена, якщо довжина хвилі 3 м?

варіанти відповідей

0,5 с

18 с

2 с

5 с

Запитання 16

Механічна хвиля з частотою 4 Гц поширюється по шнуру зі швидкістю 8 м/с. Яка довжина хвилі? 

варіанти відповідей

2 км

0.5 м

32 м

2 м

Запитання 17

Тіло здійснює гармонійні коливання за законом х=0.2 sin(2πt+π∕2) (м) . Визначте частоту коливань. 

варіанти відповідей

8 Гц

4 Гц

2 Гц

10 Гц

Запитання 18

Спосіб виявлення й отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння.


варіанти відповідей

відлуння

 ехолокація

ухолокація

резонація

Запитання 19

Поширення коливань у пружному середовищі це...


варіанти відповідей

електромагнітна хвиля

звукова хвиля

механічна хвиля

оптична хвиля

Запитання 20

Коли у хвилі частинка рухається перпендикулярно до напрямку поширення хвиля, то це


варіанти відповідей

 паралельна хвиля

перпендикулярна хвиля

повздовжня хвиля

 поперечна хвиля

Запитання 21

Яку величину визначають за формулою T=t/N


варіанти відповідей

 швидкість поширення хвилі

довжину хвилі

частоту коливань

 період коливань

Запитання 22

Механічна хвиля називається звуковою якщо її частота потрапляє до діапазону


варіанти відповідей

від 200 Гц до 20 кГц

 від 20 Гц до 2000 Гц

від 0,2 Гц до 20 Гц

від 20 Гц до 20 кГц

Запитання 23

Чи чутно звук у вакуумі?


варіанти відповідей

частково

 інколи

 ні

 так

Запитання 24

Звукові хвилі частота яких менше 20 Гц називають


варіанти відповідей

 інфразвуковими

ультразвуковими

радіохвилями

рентгенівськими

Запитання 25

Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється:

варіанти відповідей

амплітуда

 швидкість

довжина

частота

Запитання 26

Коливання, амплітуда яких із часом не зменшується, називають...


варіанти відповідей

 затухаючими

 незатухаючими

 вільними

Запитання 27

В якому середовищі не може поширюватися звукова хвиля?

варіанти відповідей

 у газоподібному

 у рідкому

 у вакуумі

 у твердому

Запитання 28

Ультразвук - це звукові хвилі, частота яких...

варіанти відповідей

 менша за 20 000 Гц

більша за 20 000 Гц

 менша за 20 Гц

більша за 20 Гц


Запитання 29

Чому грім чути пізніше за спалах блискавки?


варіанти відповідей

швидкість звуку більша за швидкість світла

швидкість звуку менша за швидкість світла

швидкість звуку дорівнює швидкості світла

бо це дві різні події

Запитання 30

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника?


варіанти відповідей

 Тільки від маси

Від коефіцієнта пружності й маси

Від амплітуди

Від прискорення вільного падіння та довжини

Запитання 31

Коливання, під час яких координата x тіла, що коливається, змінюється з часом t за законом косинуса (або синуса), називают, ...

варіанти відповідей

гармонічними

автоколивальними

незатухаючими

вільними

вимушеними

Запитання 32

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається з власною частотою коливань системи.

варіанти відповідей

Механічні коливання

 Резонанс

 Інтерференція

Запитання 33

Знайдіть період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини 200 Н/м, а маса підвішеного до неї тіла дорівнює 2 кг. 

варіанти відповідей

0,628 с

 6,28 с

62,8 с

 0,0628

Запитання 34

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини зменшити у 9 разів?


варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться у 9 разів

зменшиться у 3 рази

 збільшиться у 3 рази

Запитання 35

Період коливань пружинного маятника залежить від...( оберіть дві відповіді)


варіанти відповідей

маси тягарця

жорсткості пружини

довжини пружини

частоти коливань маятника

прискорення вільного падіння

Запитання 36

Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо маса тягарця збільшиться у 6 рази?

варіанти відповідей

зменшиться у 6 рази

 збільшиться у 6 рази

не зміниться

 збільшиться у 3 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест