Контрольна робота з теми «Молекулярна фізика та Термодинаміка 2»

Додано: 26 травня 2022
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
12 запитань
Запитання 1

Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою.

варіанти відповідей

Кількість молекул, які залишають рідину, менша за кількість молекул, які повертаються 

Кількість молекул, які залишають рідину, більша за кількість молекул, які повертаються     

Кількість молекул, які залишають рідину, дорівнює кількість молекул, які повертаються

Процес пароутворення повністю припиняється

Запитання 2

Виберіть правильне твердження щодо кипіння води у відкритій посудині за умови підвищення атмосферного тиску. 

варіанти відповідей

Температура кипіння залишається незмінною

Температура кипіння знижується

 Кипіння стає неможливим

 Температура кипіння підвищується

Запитання 3

Тиск насиченої пари залежить від …

варіанти відповідей

роду рідини

 об'єму

 температури

 швидкості

Запитання 4

Яка з перелічених властивостей характерна тільки для аморфних тіл? 

варіанти відповідей

Існування певної температури плавлення

 Анізотропія 

Висока теплопровідність

Відсутність певної температури плавлення

Запитання 5

Яку величину вимірюють за допомогою психрометра? 

варіанти відповідей

Точку роси  

 Абсолютну вологість     

 Відносну вологість

Температуру

Запитання 6

Тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну ґратку. 

варіанти відповідей

 Аморфне тіло

 Рідкий кристал 

Монокристал

 Полікристал 

Запитання 7

Якої деформації зазнає тканина, яку розрізають ножицями? 

варіанти відповідей

Зсуву

Стиснення

Вигину

Кручення

Запитання 8

Коли покази сухого і вологого термометрів психрометра збігаються, це означає, що відносна вологість повітря дорівнює...

варіанти відповідей

10%

100%

 0%

 50%

Запитання 9

Яка властивість характерна для монокристалічних тіл? 

варіанти відповідей

 Жорсткість

Капілярність

Анізотропія

Ізотропія

Запитання 10

Стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів.

варіанти відповідей

Рідкий кристал

Монокристал

Полікристал

Аморфне тіло

Запитання 11

Визначте, за якої відносної вологості повітря і чому людина легше перенесе спеку.

варіанти відповідей

 95 % (завдяки швидкому випаровуванню вологи з поверхні тіла)

30 % (завдяки повільному випаровуванню вологи з поверхні тіла)

 30 % (завдяки швидкому випаровуванню вологи з поверхні тіла)

95 % (завдяки повільному випаровуванню вологи з поверхні тіла)

Запитання 12

Визначте радіус капілярної трубки, якщо гас по ній піднявся на висоту 15мм.

Коефіцієнт поверхневого натягу гасу дорівнює 24×10–3 Н/м, а його густина – 800 кг/м3варіанти відповідей

0,4 см

0,4 мм

0,8 мм

0,8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест