9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Контрольна робота з теми "Орфографічна норма"

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

промов..стий, сх..литися, тр..мати

пр..звисько, вр..ватися, зб..регти

виховат..ль, сел..ще, тр..валий

к..рпатий, т..рплячий, розх..тати

очищ..ння, нам..стинка, поз..чати

Запитання 2

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

вул..чка, оч..рет, ч..мпіон, юр..сдикція

ф..стиваль, гр..чаний, плет..во, в..чоріти

зам..рехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж

ал..горія, скл..піння, ш..ренга, дон..чка

бр..ніти, вел..тень, зайч..ня, Водохр..ще

Запитання 3

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

брукв..яний, м..якшати, м..ясний

підгір..я, перемир..я, різнобарв..я

плоскостоп..я, помор..янин, дуб..я

вар..язький, пір..ячко, розіп..ятий

Мар..янівка, п..ятдесят, кур..ятина

Запитання 4

Знак м'якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

громадян..ство, нян..чити, вишен..ці

гордіс..ть, консул..ський, річен..ці

піт..ма, хвац..куватий, зган..бити

корін..чик, виход..те, купал..ський

русал..чин, погод..ся, лял..чин

Запитання 5

Знак м'якшення не треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

бояз..кий, ковз..кий, різ..бяр

Луган..щина, угорс..кий, мас..ці

млин..ці, галуз..ці, брин..чати

чотир..ма, брун..ці, стежин..ці

Ул..яна, промін..чик, тварин..ці

Запитання 6

Прикметник із суфіксом -ськ- утвориться від іменника

варіанти відповідей

Лейпциг

боягуз

Бучач

Мекка

гагауз

Запитання 7

Правильно утворено обидва прикметники в рядку

варіанти відповідей

парубок-парубоцький, сирота-сиріцький

якут-якутський, Волноваха-волновашський

Безрадичі-безрадицький, чуваш-чувашський

Прип'ять-прип'ятський, Бахмач-бахмачський

шляхта-шляхетський, Оренбург-оренбурзький

Запитання 8

Немає орфографічних помилок у рядку

варіанти відповідей

Единбургзький фестиваль, паризькі музеї

Магдебурзьке право, французські парфуми

волоський горіх, Гринвіцький меридіан

язичницькі вірування, Запорожська Січ

чешський кришталь, казахські традиції

Запитання 9

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Одещина, Київщина, Житомирщина

Острожчина, Рівненщина, Туреччина

Галичина, Хмельничина, Херсонщина

Донеччина, Полтавщина, Сіверщина

Воронежчина, Сумщина, Тернопільщина

Запитання 10

Орфографічну помилку допущено у варіанті

варіанти відповідей

водоочисні споруди

улесливий погляд

зап'ястна прикраса

якістне навчання

кількісні показники

Запитання 11

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

буревіс..ник, со..нце, страс..ний

зліс..ний, контекс..ний, корис..ний

совіс..ний, шіс..сот, ненавис..ний

аген..ство, навмис..не, почес..ний

пристрас..ний, сер..це, пес..ливий

Запитання 12

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

справжньою самовідданістю

батьківською заповіддю

дивовижною подорож'ю

синівською любов'ю

невиразною тінню

Запитання 13

У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка

варіанти відповідей

височінь, жовч

матір, блакить

мідь, пригорщ

заполоч, віддаль

печаль, скатерть

Запитання 14

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

орли(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний, на(в/вв)ипередки

спі(в/вв)ітчизник, пі(в/вв)іку, греча(н/нн)ий

оста(н/нн)ій, непоміче(н/нн)ість, навма(н/нн)я

смі(т/тт)єпереробний, ві(д/дд)іл, да(н/нн)ий

божестве(н/нн)ий, проні(с/сс)я, ві(д/дд)алік

Запитання 15

Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

шален..ий, військ..омат, в..ічливість

спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

Запитання 16

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..творення, ..котити, ..шивач

..фабрикувати, ..тяжка, ..пуск

..чесати, ..кинути, ..цілення

..тишити, ..терпіти, ..чинити

..сунути, ..палахнути, ..хил

Запитання 17

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..бережний, пр..щедрий, пр..вражий

пр..голубити, пр..завзятий, пр..кумедний

пр..вільний, пр..земкуватий, пр..святий

пр..важливий, пр..жалібний, пр..гноблення

пр..освященний, пр..мудрість, пр..чистий

Запитання 18

Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку

варіанти відповідей

Збройні сили України, сузір'я "Великий Віз"

Свято Воскресіння Господнього, князь Олег Віщий

Версальський мир, святкування Івана Купала

Донецький Національний університет, майдан Свободи

"Кирило-Мефодіївське" братство, епоха середньовіччя

Запитання 19

Помилку в поділі слова для переносу допущено у варіанті

варіанти відповідей

Ки-їв, де-в'ять, змага-ння

перед-звін, вік-но, туман-ний

крає-вид, пере-класти, під-йом

хо-джу, вольо-вий, куль-ка

арф'-яр, прось-ба, люд-ський

Запитання 20

Разом треба писати кожне складне слово в рядку

варіанти відповідей

конусо/подібний, повно/цінний, казково/пісенний

животворно/цілющий, тепло/обмінний, зло/язикий

соколино/зорий, чисто/сердечний, дрібно/плідний

вільно/думний, само/ствердження, кисло/терпкий

давньо/грецький, дво/рівневий, серцево/судинний

Запитання 21

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

г..брид, с..туація, х..романтія

еск..мос, м..трополія, тр..умф

дез..нфекція, пац..єнт, в..траж

г..потенуза, д..зайнер, банк..р

х..мера, коефіц..єнт, диф..рамб

Запитання 22

Подвоєння літер не відбувається на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

мас..овий, мот..о, піц..ерія

ал..егорія, спагет..і, проф..і

конфет..і, пен..і, рок..око

барок..о, е..мігрувати, Бон..

Тал..ін.., проф..ес..ія, грип..

Запитання 23

Окремо треба писати виділені слова у варіанті

варіанти відповідей

він ударив у/бік

я з вами за/одно

не телефонуй у/ночі

вивчити на/пам'ять

подивився в/гору

Запитання 24

Частку не треба писати разом з кожним наступним словом у рядку

варіанти відповідей

не/подалік музею; не/один місяць минув

не/зло, а добро; трапилося не/порозуміння

не/меркнуча слава; не/зачерствіле серце

не/згода руйнує; усі казки не/дочитані

ніким не/співані пісні; цікаві не/билиці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест