Самостійна робота за темою «Паралельність площин у просторі»

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Як називаються дві площини, які не перетинаються?

варіанти відповідей

пересічними

паралельними

мимобіжними

перпендикулярними

Запитання 2

Дві площини паралельні, якщо...

варіанти відповідей

Дві прямі однієї площини паралельні двом прямим іншої площини

Дві прямі, які перетинаються і лежать в одній площині, паралельні двом прямим іншої площини

Пряма , яка лежить в одній площині,паралельна якій небудь прямій другої площини

Три прямі однієї площини паралельні прямим іншої площини

Запитання 3

Щоб пряма й площина були паралельними, достатньо...

варіанти відповідей

щоб пряма належала площині

щоб пряма перетинала площину

щоб пряма була паралельна якій небудь прямій у площині

щоб пряма була паралельна трьом прямим цієї площини

Запитання 4

Дано куб АВСDА1В1С1D1.Указати площину, паралельну площині BВ1С1

  

варіанти відповідей

А1D1С1

 СDD1

АВ1В

 D1А1A

Запитання 5

Яким може бути взаємне розміщення двох площин?

варіанти відповідей

площини можуть перетинатися по одній прямій

площини можуть бути мимобіжними

площини мають одну спільну точку

площини можуть не мати спільних точок

Запитання 6

Варіант 1

Розв'язання задачі записати у зошит

Точки A, B, C належать площині α, яка паралельна площині β. Через ці точки провели паралельні прямі, які перетнули площину β в точках A1, B1, C1.Знайдіть периметр ΔА1В1С1, якщо ∠АВС=90°, АВ=5 см, ВС=12 см.

варіанти відповідей

22см

30см

29см

32см

Запитання 7

Варіант 1

Розв'язання задачі записати у зошит

Паралельні площини α і β перетинають сторону BA кута ABC у точках A1 і A2 відповідно, а сторону BC−у точках C1 і C2 відповідно. Знайдіть відрізок C1C2, якщо A1C1=12см, A2C2=18см, BC1=10см.

варіанти відповідей

15см

5см

6см

28см

Запитання 8

Варіант 2

Розв'язання записати до зошита

Периметр паралелограма АВСD дорівнює 40см, точка N не належить площині паралелограма. Точки А1, В1, С1, Д1 - середини відрізків NA, NB, NC і ND відповідно. Знайти периметр A1B1С1D1.

варіанти відповідей

10 см

30 см

20 см

8 см

Запитання 9

Якщо паралельні площини перетинають паралельні прямі, то вони відтинанають від них ...... відрізки

варіанти відповідей

Мимобіжні

Рівні

Паралельні

Прямі

Запитання 10

Варіант 2

Розв'язання задачі записати у зошит

Через точку С, яка лежить поза паралельними площинами α і β, проведено прямі, що перетинають площину α у точках А і В, а площину β - у точках М і К відповідно. Знайти АВ, якщо АС = 2см, АМ=6см, МК=10см.

варіанти відповідей

3,5см

2,5см

4см

2см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест