14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Контрольна робота з теми: "Тиск твердих тіл, рідин і газів"

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 1517 разів
20 запитань
Запитання 1

Одиницею вимірювання тиску є

варіанти відповідей

Па

м/с


Н


кг

Запитання 2

За якою формулою можна визначити тиск стовпа рідини?

варіанти відповідей

 p=ρh/g


p=gρ/h

p=F/S

p=ρgh

Запитання 3

Що можна зробити, щоб зменшити тиск твердого тіла?

варіанти відповідей

зменшити площу поверхні, на яку діє сила тиску, або збільшити силу тиску

збільшити силу тиску

збільшити площу поверхні, на яку діє сила тиску, або зменшити силу тиску


не міняти жодну величину

Запитання 4

Перетворити тиск 3,5 гПа в Па

варіанти відповідей

350 Па

 3500 Па

3500000000 Па

0,035 Па

Запитання 5

У побуті та техніці часто зустрічаються сполучені посудини. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Наповнена водою ванна і водопровід

Колодязь у дворі і бак з водою на кухні

Сусідні шлюзи на ріці при закритих заслінках

Чайник з носиком.

Запитання 6

За яких умов відбувається

плавання тіл всередині рідини


варіанти відповідей

Fтяж = FАрх pт = pрід

Fтяж > FАрх pт > pрід

Fтяж< FАрх pт < pрід

Fтяж = FАрх pт < pрід

Запитання 7

Яка архімедова сила діє на брусок масою 540 г, якщо він занурений у воду повністю? (густина води ρв=1000 кг/м3, густина бруска ρб=2700 кг\м3)

варіанти відповідей

2 Н

2⋅10-3Н

0,2 Н

2⋅102 Н

Запитання 8

Тіло об'ємом 400 см3 повністю занурене в гас. З боку гасу на тіло діє архімедова сила:

варіанти відповідей

2,0 Н

3,2 Н

20 Н

32 Н

Запитання 9

Річкова баржа на рівні ватерлінії має площу горизонтального перерізу 2000 м2. На скільки збільшиться осадка бажі, якщо на бортбуде прийнято вантаж масою 50 т?

варіанти відповідей

На 2,5 см

На 4 см

На 5 см

На 10 см

Запитання 10

Хлопчик підняв на березі камінь і кинув його у воду біля берега. Потім він увійшов у воду й підняв камінь з дна. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

підняти камінь у воді складніше, ніж на березі

У воді на камінь діє менша сила ваги, ніж у повітрі

) Архімедова сила заважає підняти камінь у воді

У воді на камінь діє архімедова сила.

Запитання 11

Щоб обчислити тиск потрібно

варіанти відповідей

час помножити на відстань

масу помножити на прискорення вільного падіння

площу поверхні поділити на силу тиску

силу тиску поділити на площу поверхні

виміряти висоту в міміметрах ртутного стовпчика

скористатися термометром

Запитання 12

Висота водонапірної башти водогону 50 м. Який тиск у водогінній трубі біля основи башти? (g = 10 Н/кг, густина води - 1000 кг/м3 )

варіанти відповідей

50 кПа

500 кПа

5 кПа

5000 Па

Запитання 13

Для визначення тиску твердого тіла на поверхню використовують вираз:

варіанти відповідей

ρ⋅g⋅h

F/S

F⋅S

g⋅h

Запитання 14

Трактор масою 6000кг має площу опори 2000см2. Чому дорівнює тиск трактора на грунт?

варіанти відповідей

12МПа

30кПа

300кПа

120кПа

Запитання 15

На якій глибині тиск у морській воді становить 100кПа?

варіанти відповідей

20м

13,8м

12м

9,7м

Запитання 16

Яка густина рідини, якщо шар цієї рідини висотою 10см чинить тиск 800Па?

варіанти відповідей

1000кг/м3

900кг/м3

800кг/м3

700кг/м3

Запитання 17

Який тиск на сніг створює лижник масою 60 кг, якщо площа однієї лижі 0,15 м2?

варіанти відповідей

 200 Па

2 кПа

 20 кПа

  20 Па

Запитання 18

На малий поршень гідравлічної машини діє сила 300 Н. Яка сила діє на великий поршень, якщо їх площу дорівнюють відповідно 10 см2 і 400 см2?

варіанти відповідей

10 кН

12 200 Н

12 кН

Запитання 19

Мідна куля об'ємом 200 см3 занурена в гас. Визначте архімедову силу, що діє на кулю. (ρгасу= 800кг/м3 )

варіанти відповідей

160Н

16 Н

1,6 Н

0.16 Н

Запитання 20

Посудини, з'єднані між собою в нижній частині так, що між ними може перетікати рідина. 

варіанти відповідей

закон Паскаля

сполучені посудини

атмосферний тиск

гідростатичний тиск

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест