11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Сполучені посудини. Сила Архімеда. Плавання тіл

Додано: 1 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 210 разів
13 запитань
Запитання 1

Які посудини є сполученими?

варіанти відповідей

відро

склянка

поливалка

діжка

Запитання 2

У сполучених посудинах рівень однорідної рідини встановлюється ...

варіанти відповідей

у ширшій частині рівень буде більшим

на однаковому рівні

у ширшій частині рівень рідини буде меншим

Запитання 3

Де використовується властивість сполучених посудин? (виберіть декілька)

варіанти відповідей

шлюз

шприц

фонтан

мензурка

Запитання 4

На малюнку у лівому коліні - рідина з густиною ρ1, у правому - з густиною ρ2. Порівняйте ρ1 та ρ2

варіанти відповідей

ρ1=ρ2

ρ12

ρ12

Запитання 5

Яким приладом вимірюють тиск рідин та газів?

варіанти відповідей

термометр

динамометр

манометр

спідометр

Запитання 6

Який напрям має сила Архімеда?

варіанти відповідей

вгору

вниз

напрям залежить від початкових умов

перпендикулярно до сили тяжіння

Запитання 7

Яка з наступних формул є записом Архімедової сили?

варіанти відповідей

F = mg

 F = kx

 F = ρgV

F = μN

Запитання 8

До коромисла терезів підвішені два однакових вантажі. Чи порушиться рівновага терезів, якщо один вантаж занурити в воду?

варіанти відповідей

рівновага порушиться

рівновага не порушиться

неможливо визначити, недостатньо даних

Запитання 9

Згідно закону Архімеда, сила, яка виштовхує, занурене в рідину або газ тіло, дорівнює:

варіанти відповідей

 масі рідини або газу в об’ємі цього тіла

вазі рідини або газу в об’ємі цього тіла

вазі тіла

нулю

Запитання 10

Тіло спливає у рідині тоді, коли:

варіанти відповідей

Fтяж > FА, ρт > ρрід

Fтяж < FА, ρт > ρрід

Fтяж < FА, ρт < ρрід

Fтяж = FА, ρт = ρрід

Запитання 11

Використовуючи таблицю густин у підручнику визначіть, що відбудеться, якщо кусок парафіну вкинути у олію

варіанти відповідей

потоне

спливе

плаватиме всередині рідини

Запитання 12

Тіло повністю занурене у спирт. Об’єм тіла 0,4 м³. Чому рівна архімедова сила, що діє на тіло?

варіанти відповідей

32 Н

 3200 Н

160 Н

2000 Н

Запитання 13

У ліве коліно сполучених посудин налита вода (густина води 1000 кг/м3), у праве – гас (густина гасу 800 кг/м3). Висота стовпа гасу дорівнює 20 см. Обчисліть рівень води в лівому коліні

варіанти відповідей

32 см

20 см

16 см

18 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест