Взаємодія тіл. Сила"

Додано: 10 лютого 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 428 разів
12 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює рівнодійна двох сил 3Н і 5Н, які направлені вздовж однієї прямої?

03011xdu-4758-283x274.jpg

варіанти відповідей

5 Н

3 Н

8 Н

2 Н

Запитання 2

Сила тяжіння - це:

варіанти відповідей

Сила, з якою Земля притягує до себе тіла

Сила, з якою тіло діє на опору або розтягує підвіс

Сила, яка виникає під час ковзання тіла

Сила, яка виникає в результаті будь-якої деформації тіла

Запитання 3

Щоб розтягнути недеформовану пружину на 5 см, треба прикласти силу 15 Ньютон. Якою є жорсткість пружини?( надати розв'язок задачі)

варіанти відповідей

3 Н/м

300 Н/м

0,3 Н/м

75 Н/м

Запитання 4

Людина масою 45 кг перебуває на містку. Визначте вагу цієї людини

03011xf8-04cc-274x195.jpg

варіанти відповідей

0,45 Н

4.5 Н

45 Н

450 Н

Запитання 5

На малюнку зображені сили, що діють на тіло, яке рівномірно тягнуть по столу в горизонтальному напрямку. Сила F1-це ...

03011xgd-7e7a-311x135.jpg

варіанти відповідей

Сила тертя ковзання

Вага тіла

Сила тяжіння

Сила пружності

Запитання 6

Яка сила зображена на рисунку?

03011xgg-22aa-435x250.png

варіанти відповідей

Вага тіла

Сила нормальної реакції опори

Сила тяжіння

Сила тертя

Запитання 7

У яких одиницях визначається вага тіла?

варіанти відповідей

м/с

Н

Кг

М

Запитання 8

Сила тяжіння обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

F=mg

P=mg

F=-kx

g=9.8 Н/кг

Запитання 9

Дві сили мають значення по 200 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в протилежних напрямках? 

варіанти відповідей

а) 400 Н


б) 300 Н


 в) 200 Н  


г) 0 Н


Запитання 10

Визначити коефіцієнт тертя ковзання санок по снігу, якщо для рівномірного їх руху у горизонтальному напрямку необхідно прикласти силу 15 Н. Маса санок з дитиною 30 кг.( надати розв'язок задачі)

варіанти відповідей

0,05

0,5

2

0.02

Запитання 11

F = 0,5 кН = ? Н

варіанти відповідей

5000

500

50

5

Запитання 12

Одна з найбільших комах живе в Новій Зеландії Її маса сягає 80 г. З якою силою Земля притягує цю комаху?

варіанти відповідей

8 мН

 0,8 Н

80 мН

8 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест