Сила. Види сил.

Додано: 10 лютого 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 564 рази
20 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює рівнодійна двох сил 3Н і 5Н, які направлені вздовж однієї прямої?

варіанти відповідей

5 Н

3 Н

8 Н

2 Н

Запитання 2

Людина масою 45 кг перебуває на містку. Визначте вагу цієї людини

варіанти відповідей

0.45 Н

45 Н

4.5 Н

450 Н

Запитання 3

На малюнку зображені сили, що діють на тіло, яке рівномірно тягнуть по столу в горизонтальному напрямку. Сила F1-це ...

варіанти відповідей

Сила тертя ковзання

Сила тертя спокою

Сила пружності

Сила нормальної реакції опори

Запитання 4

У яких одиницях визначається вага тіла?

варіанти відповідей

м/с

Н

кг

м

Запитання 5

Вага обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

F=mg

P=mg

N=mg

F=kx

Запитання 6

F = 0,5 кН = ? Н

варіанти відповідей

5000

500

50

5

Запитання 7

Визначити коефіцієнт тертя ковзання санок по снігу, якщо для рівномірного їх руху у горизонтальному напрямку необхідно прикласти силу 15 Н. Маса санок з дитиною 30 кг.

варіанти відповідей

0.05

0.5

2

0.2

0.02

5

Запитання 8

Які види сил тертя існують?

варіанти відповідей

Кочення

Кручення

Спокою

Ковзання

Стиску

Запитання 9

Якою літерою позначають коефіцієнт тертя ковзання?

варіанти відповідей

 k

q

µ

r

Запитання 10

Однією з причин виникнення сили тертя є:

варіанти відповідей

Рух по поверхні

Маса тіла

Шорсткість поверхні

Падіння тіл

Запитання 11

Прилад, яким можна виміряти силу тяжіння

варіанти відповідей

Лінійка

Термометр

Динамометр

Манометр

Запитання 12

Прискорення земного тяжіння?

варіанти відповідей

9,8 Н/м

9,8 Н /кг

9,8 Н

9,8 кг

Запитання 13

Визначити силу тяжіння тіла масою 200 г

варіанти відповідей

200 Н

20 Н

2 Н

0.2 кН

0.2 Н

0.002 Н

Запитання 14

Визначити силу тяжіння, яку чинить відро, масою 5,5 кг , з водою 20л.

варіанти відповідей

255 Н

2,55 Н

25,5 Н

0,255 Н

0.0255 Н

Запитання 15

Сила пружності-це сила що:

варіанти відповідей

діє на опору або підвіс

виникає в результаті деформації тіла

виникає при русі одного тіла по іншому

діє на будь-яке тіло з боку Землі

Запитання 16

Сила пружності завжди напрямлена

варіанти відповідей

Вгору

Вниз

До центру тіла

В бік, протилежний деформації

Запитання 17

Деформації, що зникають після припинення дії на тіло зовнішньої сили називають:

варіанти відповідей

Пластичними

Пружними

Кручення

Вигину

Запитання 18

Одиницею вимірювання коефіцієнта жорсткості є:

варіанти відповідей

м

Н

Н/м

Н/кг

Запитання 19

Сила характеризується...

варіанти відповідей

Напрямком дії

Засобом використання

Числовим значенням

Середовищем дії

Запитання 20

Рівнодійна двох сил дорівнює 0, якщо...

варіанти відповідей

дві сили рівні за значенням і однаково напрямлені прикладені до одного тіла

дві сили не рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

дві сили рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест