Контрольна робота за ІІ семестр «Неорганічні речовини та їх властивості»

Додано: 31 березня 2022
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 808 разів
39 запитань
Запитання 1

Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2

варіанти відповідей

СаО і HCl

 Ca і Н2O

CaO і H2O

CaCl2 і H2O

Запитання 2

Закінчіть рівняння хімічної реакції

FeS + 2HCl →

варіанти відповідей

FeCl2 + H2SO4

H2S + FeCl2

FeCl2 + H2O

FeCl2 + SO2

Запитання 3

Із наведених формул речовин оберіть формулу основи:

варіанти відповідей

Na2O

NаOH

NaH

Na2CO3

Запитання 4

Вкажіть всі формули солей:

варіанти відповідей

Mg(OH)2;

NaNO3;

HNO3;

CaO;

BaCl2.

Запитання 5

В якому рядку правильно вказані продукти реакції H3PO4 + Ba(OH)2 =

варіанти відповідей

Ba3(PO4)2 + H2

H2Ba + P2O5

Ba3(PO4)2 + H2O

BaO + P2O5

Запитання 6

Установіть послідовність додавання реактивів (дій) у генетичному ряді:

Cu → CuO → CuSO→Cu(OH)2 → CuO

а) NaOH б) H2SO4  в) O2  г) t д) H2O

варіанти відповідей

в б г а

в б а г

в б д г

д б а в

Запитання 7

Вкажіть всі речовини, що взаємодіють з кислотами:

варіанти відповідей

метали, що стоять у ряді активності до водню

основні оксиди

кислотні оксиди

основи

амфотерні оксиди

метали, що стоять у ряді активності після водню

Запитання 8

Обчисліть обєм водню, утвореного внаслідок взаємодії цинку масою 130 г з хлоридною кислотою масою 182.5 г.

варіанти відповідей

56.4

44.8

22.4

11,2

Запитання 9

При додаванні калій гідроксиду до досліджуваного розчину виділяється газ із різким специфічним запахом амоніаку. Досліджуваний зразок містив:

варіанти відповідей

карбонат-йон

сульфід-йон

амоній-йон

кислоту

Запитання 10

Йон Ва2+ можна виявити за допомогою:

варіанти відповідей

сульфатної кислоти

нітратної кислоти

хлоридної кислоти

карбонатної кислоти

Запитання 11

Виберіть реагенти для реакції нейтралізації

варіанти відповідей

взаємодія кислотних оксидів з основами

взаємодія кислот з солями

взаємодія лугів з основами

взаємодія кислот з основами

Запитання 12

Вкажіть йони, які зумовлюють лужне середовище розчину

варіанти відповідей

H+

Cl-

Na+

OH-

Запитання 13

Укажіть назву плівки, яка захищає алюміній від окиснення.

варіанти відповідей

хлоридна

гідридна

оксидна

гідроксидна

Запитання 14

Зазначте ознаки, які характеризують алюміній:

варіанти відповідей

сріблясто білий метал, досить легкоплавкий і дуже легкий, крихкий, має добру тепло- і електропровідність

метал білого кольору, тугоплавкий, легкий, з поганою теплопровідністю і доброю електропровідністю;

метал темно-сірого кольору, легкоплавкий, легкий, з поганою теплопровідність і доброю електропровідністю;

сріблясто-білий метал, досить легкоплавкий і досить легкий, має добру тепло- і електропровідність;

Запитання 15

Яку валентність проявляє Ферум у сполуках?


варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІІ і ІІІ

Запитання 16

Основу чавуну та сталі складає:

варіанти відповідей

цинк

залізо

алюміній

олово

Запитання 17

Вибрати фізичні властивості заліза (декілька правильних відповідей) 

варіанти відповідей

Блискучий сірого кольору крихкий   

Тепло- та електропровідний

Тільки електропровідний   

Блискучий сірого кольору пластичний

t.пл. 1540 С. 

Характерне явище феромагнетизму, t.пл 1020 С

Запитання 18

Оберіть найпоширеніший металічний елемент у земній корі. 

варіанти відповідей

Алюміній          

Купрум 

Магній   

Ферум

Запитання 19

Адсорбція - це здатність

варіанти відповідей

атомів одного хімічного елемента утворювати декілька простих речовин

твердої речовини поглинати своєю поверхнею інші речовини

атомів одного хімічного елемента утворювати декілька складних речовин

атомів одного хімічного елемента не утворювати декілька простих речовин

Запитання 20

Алотропними модифікаціями Оксигену є

варіанти відповідей

алмаз

кисень

графіт

озон

Запитання 21

Яка алотропна модифікація фосфору є отруйною?

варіанти відповідей

червоний

чорний

білий

Запитання 22

Алмаз, графіт, карбін, фулерен є алотропними модифікаціями ....

варіанти відповідей

Оксигену

Сульфуру

Карбону

Фосфору

Запитання 23

Цей неметалічний елемент найпоширеніший на Землі.У повітрі вміст простої речовини, утвореної цим елементом,становить 21%. Що це за елемент?

варіанти відповідей

Оксиген

Карбон

Гідроген 

Нітроген

Запитання 24

Виділіть вірні характеристики озону

варіанти відповідей

Кристалічна речовина лимонно - жовтого кольору

Безбарвний газ, окисник, застосовується для зварювання металів

Отруйний газ блакитного кольору з характерним запахом свіжості

Воскоподібна речовина з часниковим запахом

Запитання 25

Укажіть перелік, до якого ввійшли символи лише металічних елементів

варіанти відповідей

Li, O, P, K                 

Ne, Zn, Ca, Ni           

Mg, Na, Al, Fe   

B, C, N, F N , F   

Запитання 26

Вкажіть загальні формули оксидів та гідроксидів металів першої групи головної підгрупи

варіанти відповідей

МеО і Ме(ОН)2

Ме2О і МеОН

Ме2О3 і Ме(ОН)3  

Ме2О і Ме(ОН)2

Запитання 27

Яке значення Феруму в організмі людини?

варіанти відповідей

Вхрдить до складу гемоглобіну крові

Впливає на ріст кісток

Обумовлює згортання крові

Приймає участь у передачі нервового імпульсу

Запитання 28

Назвіть сіль формула якої КН2РO4

варіанти відповідей

калій ортофосфат

калій гідрогенортофосфат⋅

калій дигідрогенортофосфат⋅

калій гідроксиортофосфат⋅

Запитання 29

Укажіть формулу кислої солі

варіанти відповідей

КНSO4

FeSO4

CaSO4

CaСl2

Запитання 30

NaCl - сіль, яка має традиційну назву кам'яна або кухонна сіль. Яку назву за новою українською номенклатурою має ця сіль?

варіанти відповідей

натрій(І) хлорид

натрій хлорат

натрій хлорид

натрій хлор

Запитання 31

Солі за звичайних умов є твердими кристалічними речовинами з високими температурами плавлення і саме тому вони мають гратки:

варіанти відповідей

металічні

атомні

йонні

молекулярні

Запитання 32

 Який тип хімічного зв'язку в сполуці Калію з Бромом?

варіанти відповідей

йонний

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

металічний

Запитання 33

Укажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним типом зв"язку


варіанти відповідей

Li2O

LiCl

HCl

Cl2

Запитання 34

Кількість електронів в атомі дорівнює:

варіанти відповідей

номеру періоду

порядковому номеру елемента

номеру групи

немає правильної відповіді

Запитання 35

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

неспарений електрон

вакантна орбіталь

спарені електрони

неможливий варіант розташування електрона на орбіталі

Запитання 36

Скільки енергетичних рівнів має атом Хлору?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 37

Укажіть традиційну (тривіальну) назву водного розчину амоніаку:

варіанти відповідей

гримуча суміш

нашатирний спирт

синтез-газ

поташ

Запитання 38

Для зміщення хімічної рівноваги в системі N2 + 3H2= 2NH3, ΔН = – 92 кДж в бік утворення продуктів , необхідно:

варіанти відповідей

збільшити тиск

збільшити концентрацію амоніаку

зменшити температуру

використати каталізатор

Запитання 39

Знайдіть відповідність :

    Формула речовини                Тип хімічного зв’язку

    1. O2                                        а) йонний зв’язок;

    2. Ca3N2                                  б) ковалентний полярний зв’язок;    

    3.CH4 ;                                     в) ковалентний неполярний зв’язок

варіанти відповідей

1-в, 2-а, 3-б

1-а, 2-б, 3-в

1-б, 2-а, 3-в

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест