Визначення йонів та деяких солей

Додано: 1 квітня 2022
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
16 запитань
Запитання 1

Хлорид-йон випадає в осад в присутності

варіанти відповідей

натрій хлоридом

   

 аргентум нітратом

 калій сульфідом

 барій сульфатом

Запитання 2

Якісною   реакцією на солі амонію, а саме на йон амонію ?варіанти відповідей

термічний розклад 

  

взаємодія з кислотами

 взаємодія з лугами за нагрівання

розчинення у воді

Запитання 3

Виявити сульфат-іони в розчині можливо за допомогою:


варіанти відповідей

катіону купруму 

  

катіону феруму

  катіону барію

 аніону хлору

Запитання 4

Який газ можна розпізнати за допомогою вапняної води (Са(ОН)2

варіанти відповідей

 О2

  

 NH3

CO

  CO2

Запитання 5

Йон Ва2+ можна виявити за допомогою:

варіанти відповідей

сульфатної кислоти

нітратної кислоти

 хлоридної кислоти

карбонатної кислоти

Запитання 6

Щоб виявити в розчині катіон амонію, використовують:  

варіанти відповідей

кислоту 

 

   луг

  сіль

  оксид

Запитання 7

Колір осаду, що утвориться при змішуванні розчинів лугу та солі ферум (ІІ) хлориду на повітрі:    

 

   

варіанти відповідей

 бурий

синій

 зелений

червоний

Запитання 8

Якісна реакція на карбонат-іони:

варіанти відповідей

 з натрій гідроксидом

  

з аргентум нітратом

 з хлоридною кислотою

з індикатором

Запитання 9

Bиявити йони Барію Ва2+ можна за допомогою йонів 

 

  

варіанти відповідей

ОН-

SO42-

  SCN-

  H+

 NO3-

Запитання 10

За допомогою якого реактиву можна виявити солі амонію, солі Феруму(ІІ), солі Феруму(ІІІ)?

  

   

   

варіанти відповідей

 КОН

K3 Fe(CN)6

  KSCN

 AgNO3

Na2SO4

Запитання 11

В одній пробірці міститься розчин магній хлориду, а в іншій – розчин алюміній хлориду. Визначити вміст пробірок можна за допомогою розчину речовини, формула якої:                                              

  

варіанти відповідей

AgNO3  

H2SO4

  NaOH

N 2SO4

Запитання 12

Запропонуйте варіант розпізнавання розчинів сполук

2CO3 і NH4Cl      

варіанти відповідей

АgNO3

BaCl2

NaOH

Н2SO4

Запитання 13

Унаслідок додавання до розчину речовини Х розчину барій хлориду випав білий осад, нерозчинний у воді. Після додавання до розчину речовини Х хлоридної кислоти виділився газ. Речовина Х – це:

варіанти відповідей

арґентум (І) нітрат

  

                         

амоній сульфат

калій сульфід

натрій карбонат.    

Запитання 14

Для визначення якісного складу ферум(ІІІ) хлориду необхідно використати реактиви: 

варіанти відповідей

 луг і сіль Барію

луг і сіль Аргентуму

 кислоту і сіль Барію

кислоту і сіль Аргентуму

Запитання 15

Визначити об'єм газу (л), який утворився при взаємодії 11,2 л азоту з воднем кількістю 2 моль:    

варіанти відповідей

11,2

22,4

 44,8


67,2

Запитання 16

За допомогою індикатору фенолфталеїну не можна визначити наявність в розчині:

  

варіанти відповідей

 гідрооксид іонів

 гідроген іонів

всі правильно

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест