контрольна робота за темою "УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої половини ХХ – початку ХХІ ст. ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ"

Додано: 7 квітня 2019
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 674 рази
12 запитань
Запитання 1

1.  У назві збірки В.Стуса «Веселий цвинтар» використано

варіанти відповідей

метонімію

синекдоху

оксиморон

персоніфікацію

алітерацію

Запитання 2

В. Стус відбував покарання в таборах:

варіанти відповідей

на Соловках      

на Колимі

у Мордовії         

у Карелії

Запитання 3

Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?

варіанти відповідей

В.Стус

Л.Костенко

В.Симоненко

Д.Павличко

Запитання 4

Не є характерною для поетів-шістдесятників рисою творчості:

варіанти відповідей

гуманізм

культ свободи

активний патріотизм

духовний аристократизм

Запитання 5

Кому з поетів були притаманні футуристичні та сюрреалістичні шукання?

варіанти відповідей

В.Стусу

В.Симоненко

І.Драчу

М.Вінграновському

Запитання 6

Укажіть улюблений жанр поетів « Київської школи»

варіанти відповідей

медитація

балада

верлібр

сонет

Запитання 7

У рядку поезії « Балада про соняшник»

                       В соняшника були руки і ноги,

                       Було тіло, шорстке і зелене,

                       Він бігав наввипередки з вітром,

                       Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці.

використано:

варіанти відповідей

тавтологію  

оксиморон  

метафору 

персоніфікацію

Запитання 8

Яскравий поет, прозаїк, актор, режисер, кіносценарист. Це:

варіанти відповідей

І.Драч                                        

Б.Олійник                  

Д. Павличко     

В. Стус

М.Вінграновський

Запитання 9

В. Стусу НЕ належать збірки:

варіанти відповідей

« Зимові дерева»

« Веселий цвинтар»

« Тиша і грім» 

« Палімпсести»

Запитання 10

За збірку Д.Павличка «Любов і ненависть»(1977) присудили:

варіанти відповідей

Шевченківську премію;

Нобелівську премію;                                                 

Шекспірівську премію;  

Нобелівську і Шекспірівську премії.

Запитання 11

До якого літературного покоління зараховують Івана Драча?

варіанти відповідей

шістдесятники;

сімдесятники;                                                               

вісімдесятники;

Руська трійця.

Запитання 12

 Слова з поезії «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» М. Вінграновського «Я забув, що забув був вас» - це

варіанти відповідей

порівняння-паралелізм;  

оксиморонна гра;

метафорична гіпербола

семантичний парадокс;  

єдність епіфори й анафори.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест