Контрольне тестування ІІ семестр за темою "Початкові поняття про органічні сполуки"

Тест виконано: 26 разів
32 запитання
Запитання 1

Молекули карбонових кислот мають функціональну групу:

варіанти відповідей

NO₂

CHO

COOH

OH

Запитання 2

Відносна молекулярна маса глюкози становить (г/моль).


варіанти відповідей

180

96

162

192

Запитання 3

Серед наведених речовин визначте формулу етанолу

варіанти відповідей

C₆Н₁₂О₆

CH₃−CH₃

CH₃−CH₂−OH

CH₃−CОН

Запитання 4

Гліцерол - це ...

варіанти відповідей

одноатомний спирт

двоатомний спирт

триатомний спирт

карбоновна кислота

Запитання 5

Вкажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

має температуру кипіння 100°С

з купрум(ІІ) гідроксидом утворює яскраво синій розчин

Запитання 6

Вкажіть органічну сполуку, яка є складовою частиною білка:

варіанти відповідей

поліетилен

глюкоза

крохмаль

амінокислота

Запитання 7

Укажіть рядок продуктів харчування, найбагатших на білки:

варіанти відповідей

риба, буряк, морква

яблука, горіхи, апельсини

м'ясо, риба, бобові рослини

картопля, мука, риба

Запитання 8

Органічні речовини - це сполуки

варіанти відповідей

Гідрогену

Карбону

Оксигену

Нітрогену

Запитання 9

Вказати загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану

варіанти відповідей

СnH2n-2

СnH2n

СnH2n+2

СnHm

Запитання 10

Вказати загальну суму коефіцієнтів у реакції горіння пропану.

варіанти відповідей

8

10

12

13

Запитання 11

Укажіть реактив, який використовують для виявлення крохмалю

варіанти відповідей

сульфатна кислота

спиртовий розчин йоду

натрій гідроксид

купрум(ІІ) сульфат

Запитання 12

Який об`єм вуглекислого газу отримають, якщо спалили 13 г етину

варіанти відповідей

4,48 л

5,6 л

11,2 л

22,4 л

Запитання 13

У який масі води треба розчинити 50 г глюкози, щоб отримати розчин з масовою часткою цієї речовини 25%

варіанти відповідей

120 г

135 г

150 г

200 г

250 г

Запитання 14

С₁₂Н₂₂О₁₁ - формула:

варіанти відповідей

целюлози

глюкози

сахарози

фруктози

Запитання 15

СН₃СООН - формула:

варіанти відповідей

етану

етанолу

гліцеролу

етанової кислоти

Запитання 16

Жири - це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул:

варіанти відповідей

гліцеролу

етанолу

етанової кислоти

вищих карбонових кислот

глюкози

Запитання 17

Вуглекислий газ + вода = вуглеводи + кисень - це схема?

варіанти відповідей

розкладу глюкози

горіння

фотосинтезу

піролізу

Запитання 18

Вкажіть назву процесу руйнування структур білка:

варіанти відповідей

гідроліз

денатурація

розклад

приєднання

Запитання 19

Амінооцтова кислота містить:

варіанти відповідей

-СООН

-NH2

групи -ОН

кратний зв′язок

Запитання 20

Внаслідок реакції повного окиснення органічних сполук утворюються:

варіанти відповідей

СН4 та Н2О

СО2 та Н2О

СО та Н2О

С та Н2О

Запитання 21

Вкажіть формулу сполуки, що є газом:

варіанти відповідей

С2Н6

С15Н32

С8Н18

С5Н12

Запитання 22

Яка назва продукту реакції гідратації етену?

варіанти відповідей

ет-1-ин

проп-1-ен

етан

етанол

Запитання 23

Які реакції характерні для метану?

варіанти відповідей

приєднання

обміну

заміщення

полімерізації

Запитання 24

Вкажіть назви речовини формула якої НСООН

варіанти відповідей

метанол

мурашина кислота

метаналь

 метанова кислота

Запитання 25

Серед наведених речовин виберіть формулу мила.

варіанти відповідей

СН3СООNa

C15H31COOH

C15H31COONa

CH3COOH

Запитання 26

Білки - це полімери, мономерами яких є ..

варіанти відповідей

спирти

вуглеводи

жири

амінокислоти

Запитання 27

За допомогою якої речовини можна відрізнити глюкозу від інших речовин?

варіанти відповідей

кисню

купрум (ІІ) хлориду

купрум (ІІ) гідроксиду

води

Запитання 28

Мономером для одержання поліетилену є:

варіанти відповідей

етин

етанол

етан

 етен

Запитання 29

Який вуглевод не розчиняється у холодній воді, а в гарячій утворює клейстер?

варіанти відповідей

глюкоза

крохмаль

сахароза

целюлоза

Запитання 30

Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню у реакції горіння метану.

СН4 + ? О2 → ... + ...

варіанти відповідей

0

1

2

3

Запитання 31

Оберіть правильні твердження.

Гліцерол -

варіанти відповідей

добре розчинний у воді

одноатомний спирт

містить аміногрупу

солодкий на смак

багатоатомний спирт

гігроскопічний

Запитання 32

Оберіть продукти виробництва органічного синтезу

варіанти відповідей

Пластмаси

Луги

Хімічні волокна

Скло

Спирти

Добрива мінеральні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест