20 травня о 18:00Вебінар: Можливості сервісів Canva та Liveworksheets для створення інтерактивних навчальних матеріалів

Діагностичне тестування за темою "Початкові поняття про органічні сполуки"

Тест виконано: 28 разів
17 запитань
Запитання 1

Молекули карбонових кислот мають функціональну групу:

варіанти відповідей

NO₂

CHO

COOH

OH

Запитання 2

Серед наведених речовин визначте формулу етанолу

варіанти відповідей

C₆Н₁₂О₆

CH₃−CH₃

CH₃−CH₂−OH

CH₃−CОН

Запитання 3

Гліцерол - це ...

варіанти відповідей

одноатомний спирт

двоатомний спирт

триатомний спирт

карбоновна кислота

Запитання 4

Вкажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

має температуру кипіння 100°С

з купрум(ІІ) гідроксидом утворює яскраво синій розчин

Запитання 5

Органічні речовини - це сполуки

варіанти відповідей

Гідрогену

Карбону

Оксигену

Нітрогену

Запитання 6

Вказати загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану

варіанти відповідей

СnH2n-2

СnH2n

СnH2n+2

СnHm

Запитання 7

Укажіть реактив, який використовують для виявлення крохмалю

варіанти відповідей

сульфатна кислота

спиртовий розчин йоду

натрій гідроксид

купрум(ІІ) сульфат

Запитання 8

С₁₂Н₂₂О₁₁ - формула:

варіанти відповідей

целюлози

глюкози

сахарози

фруктози

Запитання 9

СН₃СООН - формула:

варіанти відповідей

етану

етанолу

гліцеролу

етанової кислоти

Запитання 10

Жири - це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул:

варіанти відповідей

гліцеролу

етанолу

етанової кислоти

вищих карбонових кислот

глюкози

Запитання 11

Вуглекислий газ + вода = вуглеводи + кисень - це схема?

варіанти відповідей

розкладу глюкози

горіння

фотосинтезу

піролізу

Запитання 12

Внаслідок реакції повного окиснення органічних сполук утворюються:

варіанти відповідей

СН4 та Н2О

СО2 та Н2О

СО та Н2О

С та Н2О

Запитання 13

Які реакції характерні для метану?

варіанти відповідей

приєднання

обміну

заміщення

полімерізації

Запитання 14

За допомогою якої речовини можна відрізнити глюкозу від інших речовин?

варіанти відповідей

кисню

купрум (ІІ) хлориду

купрум (ІІ) гідроксиду

води

Запитання 15

Мономером для одержання поліетилену є:

варіанти відповідей

етин

етанол

етан

 етен

Запитання 16

Який вуглевод не розчиняється у холодній воді, а в гарячій утворює клейстер?

варіанти відповідей

глюкоза

крохмаль

сахароза

целюлоза

Запитання 17

Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню у реакції горіння метану.

СН4 + ? О2 → ... + ...

варіанти відповідей

0

1

2

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест