Контрольне тестування з теми Квантова фізика

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 103 рази
11 запитань
Запитання 1

Яка природа α-, β- - і γ-випромінювання?

варіанти відповідей

α- потік ядер гелію, β- - потік швидких електронів, γ- високочастотні електромагнітні хвилі

  


α- потік ядер гелію, β- - високочастотні електромагнітні хвилі , γ- потік швидких електронів

 α- потік швидких електронів, β- - потік ядер гелію, γ- високочастотні електромагнітні хвилі

 α- високочастотні електромагнітні хвилі , β- - потік швидких електронів, γ- потік ядер гелію

Запитання 2

Виберіть всі приклади використання радіоактивних ізотопів.

варіанти відповідей

використання радіоактивних ізотопів як індикаторів

використання радіоактивних ізотопів у побуті

використання радіоактивних ізотопів як джерел γ-випромінювання

використання радіоактивних ізотопів як джерел ядерної енергії

Запитання 3

Які частинки спричинюють ланцюгову ядерну реакцію?

варіанти відповідей

 електрони


нейтрони


протони

фотони

Запитання 4

Яке ядро утвориться при β--розпаді ядра 20782Pb?

варіанти відповідей

21084Po

20983Bi

20481Tl

20180Hg

Запитання 5

Яке ядро утвориться при двох α-розпадів ядра 22688Ra?

варіанти відповідей

22789Ac

22286Rn

206104Ku

21084Po

Запитання 6

Яка будова ядра 2814Si?

варіанти відповідей

28 протонів і 14 нейтронів

14протонів і 28 нейтронів

14 протонів і 14 нейтронів

14протонів і 7 нейтронів

Запитання 7

Який період піврозпаду радіонукліда, якщо через 10 діб його активність зменшилась у 4 рази ?

варіанти відповідей

10 діб


4 доби


5 діб

 2,5 доби

Запитання 8

У якому явищі проявляються квантові властивості світла?

варіанти відповідей

Дисперсія

  


  Інтерференція

  


  Фотоефект

  


  Дифракція

Запитання 9

Фотоефект - це явище...

варіанти відповідей

втрата металами позитивних частинок під дією світла

емісія електронів із поверхні металу під дією нагрівння

виривання електронів із поверхні металу під дією світла

 взаємодія фотонів та електронів

Запитання 10

Знайдіть енергію фотона випромінювання синього світла, довжина хвилі якого 450 нм. 

варіанти відповідей

 4,42*10-26 Дж

 4,42*10-19 Дж

4,42*10-26 Дж/с

4,42*10-19 Дж/с

Запитання 11

Яку максимальну кількість електронів під час фотоефекту може вибивати з металу один фотон?

варіанти відповідей

1

2

10

100

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест