24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Контрольне тестування з теми « Оксигеновмісні органічні сполуки».

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Яка з формул відображає склад насичених одноатомних спиртів?


варіанти відповідей

СnH2n+1COOH                        


СnH2n +1OH                                


СnH2n -1OH   

СnH2n +2 

Запитання 2

Виберіть правильні твердження: «За кількістю гідроксогруп спирти бувають…»

варіанти відповідей

одноатомні

багатоатомні

насичені

ненасичені

Запитання 3

Які сполуки належить до спиртів?

варіанти відповідей

етан

метанол       

бензин


гліцерол

Запитання 4

Яка формула етанової кислоти?


варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН        

С2Н5ОН

С3Н8О3

Запитання 5

Як називаються солі оцтової кислоти?


варіанти відповідей

форміати

ацетати

етилати

гліцерати

Запитання 6

Знайдіть назву спирту

варіанти відповідей

глюкоза

гліцерин або гліцерол

крохмаль


сахароза

Запитання 7

Виберіть формулу сахарози:

варіанти відповідей

С6Н12О6

С3Н8О3

С12Н22О11


С2Н6О

Запитання 8

Що являє собою за будовою глюкоза?

варіанти відповідей

альдегід 

спирт                               

альдегідоспирт

кетон


Запитання 9

Що являє собою крохмаль?

варіанти відповідей

поліпептид                      

полінуклеотид

полісахарид

моносахарид

Запитання 10

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

глюкоза — біополімер                

макромолекули целюлози мають як лінійну, так і розгалужену структуру

целюлоза — основний компонент і будівельний матеріал клітинних стінок рослин і деяких мікроорганізмів

крохмаль — біла волокниста речовина, нерозчинна у воді і не набрякає у ній.


Запитання 11

Виберіть неправильне твердження:


варіанти відповідей

стеаринова і пальмітинова кислоти — вищі карбонові насичені кислоти

натрієва сіль стеаринової кислоти входить до складу рідкого мила

мило — це натрієві і калієві солі вищих карбонових кислот

жири — це естери гліцерину і вищих карбонових кислот

Запитання 12

Назвіть сполуку, для якої взаємодія з свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом є якісною реакцією

варіанти відповідей

метанол     

оцтова кислота


етанол

гліцерол

Запитання 13

Що є продуктами гідролізу сахарози?


варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза  

глюкоза і фруктоза


амінокислоти

Запитання 14

Солі лужних елементів і карбонових кислот з кількістю атомів від 10 до 20

варіанти відповідей

мило

естери

жири

етери

Запитання 15

Формула рідкого мила

варіанти відповідей

С17Н35СООН

С17Н35СООNa

С15Н31СООН

С17Н35СООК

Запитання 16

Вкажіть формули вуглеводів?

варіанти відповідей

C12 H22 O11;

C12 H22

CH12 O;

   C2H5OH.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест