Контрольний тест на тему: Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Що таке елемент керування? 

варіанти відповідей

Події, які можуть виникати внаслідок деяких дій користувача 

Програмна оболонка для системи програмування 

Візуальний об’єкт із заданим набором властивостей і методів 

Набір меню, панелей і вікон 

Запитання 2

В якому вікні створюються процедури обробки подій? 

варіанти відповідей

У вікні редактора коду 

У вікні Інспектор об’єктів 

У вікні форми 

У головному вікні 

Запитання 3

Яка частина середовища Lazarus спочатку складається з одного порожнього вікна, яке потім заповнюється об’єктами?

варіанти відповідей

Палітра компонентів 

Інспектор об’єктів 

Вікно Форми

Редактор коду 

Запитання 4

Інтерфейс проекту - це... 

варіанти відповідей

розмір екрана монітора 

малюнки та кольорова гама 

розташування елементів керування на формі

способи обміну інформацією між програмою і користувачем

Запитання 5

Процес перетворення тексту програми на виконувану програму - це…

варіанти відповідей

компіляція 

передавання 

видалення 

трансформація 

Запитання 6

Визначте, в яких операторах допущені помилки. 

варіанти відповідей

Label1.Captіon := Бажаю успіху!; 

Label1.Color := clYellow; 

Button1.Width := true; 

Button1.Top := 40; 

Запитання 7

Синтаксичні помилки - це… 

варіанти відповідей

помилки в написанні або розміщенні ключових слів 

спроби опрацювати неприпустимі дані 

помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Запитання 8

В яких операторах правильно задано значення властивості Caption компонента Label?

варіанти відповідей

Label1.Captіon := 'True'; 

Label1.Captіon := 'Бажаю успіху!'; 

Label1 = 'Привіт'; 

'Привіт' := Label1.Captіon; 

Запитання 9

Який оператор реалізує збільшення ширини форми на 50 пікселів? 

варіанти відповідей

Label1.Width := 50; 

Label1.Width := Label1.Width + 50; 

Label1.Height := Label1.Height + 50; 

Label1.Height:= 50;\ 

Запитання 10

Які вкладки містяться у вікні Інспектор об’єктів?  

варіанти відповідей

Список форм 

Список подій Події 

Список властивостей Властивості 

Список об’єктів Components

Запитання 11

До алфавіту мови Lazarus входять такі символи: 

варіанти відповідей

цифри 

великі і малі літери українського алфавіту 

знаки арифметичних операцій, спеціальні символи 

великі і малі літери латинського алфавіту 

Запитання 12

Програмний код, що виконується у відповідь на визначену подію, - це... 

варіанти відповідей

процедура обробки методу 

подійне програмування 

процедура обробки події 

зміна властивостей елемента керування 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест