Контрольний тест ПЕРВІСНА ТА ІНТЕГРАЛ

Додано: 16 березня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 255 разів
14 запитань
Запитання 1

Знайдiть загальний вигляд первiсної для функцiї f(x) = 4x3 − 9x2 +1.

варіанти відповідей

2/3 − 9x/2 + C

12x2 − 18x + C

x4 − 3x3 + x + C

16x4 − 27x3 + x + C

x4 − 3x3 + C

Запитання 2

Знайдiть загальний вигляд первiсної для функцiї f(x) = 6x2 − cosx.

варіанти відповідей

12x + sinx + C

12x − sinх + C

2x3 + sinx + C

2x3 − sinx + C

18x3 + sinx + C

Запитання 3

Знайдiть первiсну функцiї f(x) = 1/√x − 1, графiк якої проходить через точку B(9;−4).

варіанти відповідей

F(x) = 2√x − x − 7


F(x) = 2√x − x −1


F(x) = √x/2 − х + 7/2


F(x) = 2√x −10

F(x) = √x − x + 2

Запитання 4

Обчислiть значення інтеграла


варіанти відповідей

−3,5

4,5

−7,5

0,5

−1,5

Запитання 5

Обчислiть значення інтеграла


варіанти відповідей

3

–3

–6

6

0

Запитання 6

Обчислiть значення інтеграла


варіанти відповідей

–11/3

–23/3

–7

–3

–5

Запитання 7

На малюнку зображено графiки функцiй y = x2 та y = 2x. Укажiть формулу для обчислення площi зафарбованої фiгури.

варіанти відповідей
Запитання 8

На малюнку зображено графiки функцiй y = f (x) та y = g(x). Укажiть формулу для обчислення площi зафарбованої фiгури.

варіанти відповідей
Запитання 9

На малюнку зображено графiк функцiї y = f (x). Укажiть формулу для обчислення площi зафарбованої фiгури.

варіанти відповідей
Запитання 10

Обчислiть площу зафарбованої фiгури, зображеної на малюнку.

варіанти відповідей

7/3 кв.од.

4/3 кв.од.

2 кв.од.

3,5 кв.од.

5/3 кв.од.

Запитання 11

Вкажіть формулу для обчислення площі фiгури, обмеженої лініями y = x2 − 4x + 3 та y = 3.

варіанти відповідей
Запитання 12

Знайдіть площу фігури, обмеженої графіками функцій y = x2 − 4x + 5 і y = 5 − x.

варіанти відповідей

22,5 кв.од.

4,5 кв.од.

6 кв.од.

10/3 кв.од.

Запитання 13

Знайдіть площу фігури, обмеженої графіками функцій y = x2 + 2x + 2 і y = 2x + 3.

варіанти відповідей

4/3 кв.од.

2/3 кв.од.

2,5 кв.од.

5 кв.од.

1,2 кв.од.

Запитання 14

Тіло рухається прямолінійно зі швидкістю v(t) = 2t2 + t. Знайдіть шлях, пройдений тілом за проміжок часу від t = 1 с до t = 3 с.

варіанти відповідей

40/3 м

64/3 м

21 м

20,5 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест