Контрольний тест "Тиск. Виштовхувальна сила"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Виберіть основну одиницю тиску в СІ:

варіанти відповідей

Н/см2

мм рт.ст

Па

Н/кг

Запитання 2

Вкажіть закон, на якому ґрунтується робота гідравлічної машини:

варіанти відповідей

закон Архімеда

закон Гука

закон Паскаля

Запитання 3

Виберіть правильні твердження: 

варіанти відповідей

у сполучених посудинах одна рідина встановлюється на одному рівні

тиск стовпа рідини на дно посудини прямо пропорційний до густини рідини та висоти її стовпа;

якщо в одному коліні сполучених посудин знаходиться вода, а в іншому — гас, то рівень гасу нижчий

якщо в одному коліні сполучених посудин знаходиться вода, а в іншому — ртуть, то рівень води нижчий

Запитання 4

Тиск води в найнижчій точці греблі дорівнює 200 кПа. Ви значте висоту греблі (вважайте = 10 м/с2):

варіанти відповідей

2 м

5 м

10 м

20 м

Запитання 5

На менший поршень гідравлічної машини, площа якого 2 см2, діє сила 5000 мН. Яку силу тиску буде створювати більший поршень, площа якого 100 см2

варіанти відповідей

250 Н

25 Н

500 Н

55 Н

Запитання 6

На тіло об’ємом 0,002 м3 діє виштовхувальна сила 0,016 кН. Обчисліть густину рідини, в яку занурене тіло.


варіанти відповідей

800 кг/м3

320 кг/м3

8000 кг/м3

1000 кг/м3

Запитання 7

Визначте, куди рухатиметься тіло, повністю занурене в рідину, якщо на нього діє сила тяжіння 2,9 Н і виштовхувальна сила 2,7 Н:


варіанти відповідей

вгору

вниз

переміщуватиметься по горизонталі

нікуди не рухатиметься

Запитання 8

Виберіть умови плавання тіла на поверхні рідини:

варіанти відповідей

сила тяжіння менше або дорівнює архімедовій силі

сила тяжіння більше архімедової сили

сила тяжіння менше архімедової сили

густина однорідного тіла менша за густину рідини

густина однорідного тіла більша за густину рідини

Запитання 9

У підводній частині судна утворився отвір, площа якого 5 см2 . Отвір знаходиться на 3 м нижче рівня води. Яку мінімальну силу треба прикласти зсередини судна до заплати, що закриває отвір, щоб утримати її? (g=10Н/кг. Повний розв’язок задачі відправити в classroom або viber)

варіанти відповідей

15 Н

30 Н

5 Н

1500 Н

Запитання 10

Якщо площа опори поданого тіла збільшується, то його тиск на поверхню...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест