Механічна енергія та її види. Закон збереження та перетворення енергії. Прості механізми

25 запитань
Запитання 1

Енергія, зумовлена рухом тіла називається   

варіанти відповідей

Повна

внутрішня

кінетична

потенціальна

Запитання 2

Три літаки однакової маси рухаються на висотах 2000 м, 4000 м та 6000 м з однаковими швидкостями. У якого з літаків кінетична енергія більша?

варіанти відповідей

у першого більша ніж у другого і третього

у третього більша ніж у другого, але менша за третій

у третього більша за перший і другий


однакова у всіх трьох літаків

Запитання 3

Три літаки однакової маси рухаються зі швидкостями 90 км/год, 72 км/год та 54 км/год на однаковій висоті. У якого з літаків потенціальна енергія більша?

варіанти відповідей

У першого більша ніж у другого та третього

У другого менша ніж у першого, та більша ніж у третього

У трьох літаків однакова

У третього менша ніж у першого та другого

Запитання 4

Яка енергія та як вона зміниться, якщо літак за сталої швидкості руху зменшить висоту польоту в 1,5 рази?

варіанти відповідей

потенціальна енергія зменшиться в 1,5 рази

потенціальна енергія збільшиться в 1,5 рази

кінетична енергія збільшиться в 1,5 рази

кінетична енергія зменшиться в 1,5 рази

Запитання 5

Яка енергія та як вона зміниться, якщо літак за сталої висоти польоту збільшить швидкість руху в 1,5 рази?

варіанти відповідей

Кінетична енергія зменшиться у 2,25 рази

Кінетична енергія збільшиться у 1,5 рази

Потенціальна енергія збільшиться у 1,5 рази

Кінетична енергія збільшиться у 2,25 рази

Запитання 6

Чому дорівнює маса автомобіля, кінетична енергія якої за швидкості 10 м/с становить 150 кДж?

варіанти відповідей

30 т

300 кг

3 т

0,03 т

Запитання 7

Куля вилітає з пружинного пістолета вертикально вгору. Які зміни енергії відбуваються від почату пострілу до моменту досягнення кулею вищої точки траєкторії? Опір повітря не враховуйте.

варіанти відповідей

Потенціальна енергія кулі перетворилася на кінетичну.

Потенціальна енергія кулі перетворилася на потенціальну енергію стиснутої пружини.

Кінетична енергія кулі перетворилася на потенціальну енергію стиснутої пружини.

Потенціальна енергія стиснутої пружини перетворилася на потенціальну енергію кулі.

Запитання 8

Яку кінетичну енергію має тіло масою 20 кг, якщо воно рухається зі швидкістю 18 км/год?

варіанти відповідей

100 Дж.

250 Дж.

360 Дж.

3,24 Дж.

Запитання 9

Пружину жорсткістю 200 Н/м розтягнули з недеформованого стану на 4 см. Обчисліть потенціальну енергію деформованої пружини.

варіанти відповідей

2,5 кДж

4 Дж

0,16 Дж

62,5 Дж

Запитання 10

Стиснута пружина пружинного пістолета має потенціальну енергію 20 Дж. Яку максимальну швидкість вона може надати кульці масою 100 г?

варіанти відповідей

20 м/с

0,2 м/с

10√2

5 м/с

Запитання 11

До простих механізмів належать

варіанти відповідей

похила площина

динамометр

нерухомий блок

трос

рухомий блок

Запитання 12

Чому ручки ножиць по металу довші, ніж у ножиць для паперу?

варіанти відповідей

щоб виграти у силі

щоб виграти у роботі

щоб виграти у відстані

щоб виграти у масі

Запитання 13

Обчисли момент сили величиною 7 Н, плече якої дорівнює 70 см.

варіанти відповідей

490 Нм

4,9 Нм

5,1 Нм

0,49 Нм

Запитання 14

За якою формулою можна обчислити коефіцієнт корисної дії?

варіанти відповідей

η = Акор. / Аповна

η = Акор × Аповна

η = Акор − Аповна

η = Акор + Аповна

Запитання 15

В чому суть "золотого " правила механіки?

варіанти відповідей

усі прості механізми використовують для виконання роботи

у скільки разів виграємо в силі, у стільки ж разів програємо у відстані

прості механізми дають виграш в роботі

Для того щоб характеризувати ефективність машин та пристроїв, користуються коефіцієнтом корисної дії

Запитання 16

Який виграш в силі дає блок, зображений на малюнку?

варіанти відповідей

у 2 рази

в 3 рази

не дає виграшу в силі

в 4 рази

Запитання 17

За допомогою нерухомого блока маляр підняв відро з фарбою. Обчисліть ККД блока, якщо маляр виконав роботу 3000 Дж, а відро набуло енергії 2700 Дж.

варіанти відповідей

З0%

90%

1,1%

100 %

Запитання 18

Момент сили визначається за формулою...

варіанти відповідей

М=Fd

M=F/d

M=Fh

M=F/h

Запитання 19

Маса вантажу 1 (див. рисунок) дорівнює 5 кг. Якою є маса вантажу 2? Важіль перебуває в рівновазі.

варіанти відповідей

5 кг

2 кг

10 кг

8 кг

Запитання 20

Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі - це ...

варіанти відповідей

важіль

блок

рухомий блок

Запитання 21

На якому малюнку зображено блок?

варіанти відповідей
Запитання 22

На яких малюнках зображено важіль?

варіанти відповідей
Запитання 23

Чому дверну ручку прикріплюють не до середини дверей, а скраю?

варіанти відповідей

щоб отримати виграш в роботі

щоб отримати виграш в силі

щоб отримати виграш в переміщенні

для зручності

Запитання 24

Умова рівноваги важеля має вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 25

Яку силу треба прикласти для підйому вантажу масою 130 кг за допомогою одного рухомого блоку, якщо маса блоку — 15 кг?

варіанти відповідей

725 Н

1450 Н

1300 Н

650 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест