12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Контрольний тест "Взаємодія тіл. Сила"

Додано: 26 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 167 разів
16 запитань
Запитання 1

Якою буквою позначають силу?

варіанти відповідей

A

N

F

m

Запитання 2

Одиниця вимірювання сили ...

варіанти відповідей

Н

кг

Дж

Вт

Запитання 3

Силу, яка діє на занурене в рідину тіло, називають...

варіанти відповідей

силою пружності

силою тертя

силою тяжіння

силою Архімеда

Запитання 4

Коли тіло потоне у рідині?

варіанти відповідей

Коли розміри тіла дуже великі

Коли густина тіла більша за густину рідини

Коли густина тіла менша за густину рідини

Коли маса тіла дуже велика

Запитання 5

Яка вага тіла масою 10 кг?

варіанти відповідей

98 Н

10 Н

0,98 Н

9,8 Н

Запитання 6

Який тиск чинить шар гасу висотою 0,5 м на дно посудини? Густина гасу 800 кг/м3 , g=10 Н/кг.

варіанти відповідей

400 Па

4 кПа

16 кПа

40 Па

Запитання 7

У три посудини налито воду. В якій з них вода чинить більший тиск на дно посудини?

варіанти відповідей

В усіх однаковий тиск на дно посудини

1

2

3

Запитання 8

В посудині містяться три кульки. На яку кульку діє найбільша виштовхувальна сила?

варіанти відповідей

Сила однакова, адже всі кульки знаходяться в одній і тій же рідині

На сіру кульку

На синю кульку

На блакитну кульку

Запитання 9

В посудину налито три рідини, які не змішуються між собою. В якій послідовності вони розмістяться в посудині. Густина ртуті 13600 кг/м3, керосину - 800 кг/м3, води - 1000кг/м3.

варіанти відповідей

мал.1

мал.2

мал.3

мал.4

Запитання 10

Хто першим сконстроював ртутний барометр та виміряв ним атмосферний тиск?

варіанти відповідей

Ісаак Ньютон

Еванжеліста Торрічеллі

Архімед

Джеймс Джоуль

Запитання 11

Визначте ціну поділки манометра.

варіанти відповідей

1 МПА/под.

0,1 МПа/под.

0,01 МПа/под.

0,05 МПа/под.

Запитання 12

На шматок корка, зануреного у воду, діє Архімедова сила, що дорівнює 49 Н. Який об'єм шматка корка? Густина води 1000 кг/м 3, корка - 240 кг/м3, g=10 Н/кг.

варіанти відповідей

0,02 м3

0,0039 м3

0,0049 м3

490000 м3

Запитання 13

В якому з випадків бруски чинять найменший тиск на поверхню столу?

варіанти відповідей

В усіх випадках однаково

1

2

3

Запитання 14

На тіло, яке перебуває у воді, діє сила Архімеда 2700 Н. З якою силою це тіло виштовхувалося б гасом? Густина води 1000 кг/м3, гасу - 800 кг/м3.

варіанти відповідей

3,375 кН

0,4 мН

21,6 кН

2,16 кН

Запитання 15

Які з цих посудин можна назвати сполученими посудинами?

варіанти відповідей
Запитання 16

Який тиск чинить ковзаняр масою 50 кг на лід. Довжина леза ковзанів, що стикається з льодом, 25 см, а ширина - 5 мм. (g = 10 Н/кг)

варіанти відповідей

400 кПа

4 Па

200 кПа

80 кПа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест