координати і вектори у просторі

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
13 запитань
Запитання 1

Дано вектори а̅(2;4;0) і b̅( 4;2;0) . Знайдіть координати вектора 0,5(а̅ b̅)

варіанти відповідей

(1;−1;0)

(−1;1;0)

(1;−1;1)

(−2; 2;0,5)

Запитання 2

Знайдіть скалярний добуток a̅⋅ b̅, якщо ∣a̅∣ = 8, ∣b̅∣ = 6, а ∠(;) = 120°.

варіанти відповідей

24

48

−24

24√2

Запитання 3

Знайдіть кут між векторами a̅(4;−10;1) і b̅(11;−8;−7).

варіанти відповідей

90°

45°

30°

120°

Запитання 4

За якого значення n вектори a̅(n; −2; 1) і b̅(n;−n;1) будуть перпендикулярні?

варіанти відповідей

n = −1

n = 2

n = 1

n = 4

Запитання 5

Дано три точки: А(1;0;1), В(−1;1;2) і С(0;2;−1). Знайдіть точку D, якщо відомо : А̅В + С̅D =0̅.

варіанти відповідей

D(2;1;2)

D(−2;−1;2)

D(4;1;4)

D(2;1;−2)

Запитання 6

На осі oz знайти точку, рівновіддалену від точок А(3;5;5) і В(4;3;6). У відповідь запишіть відстань від цієї точки до початку координат.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Інша відповідь

Запитання 7

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

 

варіанти відповідей

30º

45º

60º

120º

Запитання 8

Виберіть пари колінеарних векторівваріанти відповідей

к̅ (0;2;6) і m̅ (0;-4;12)

l̅ (1;2;-4) і с̅ (2;4;8)

n̅(1;-2;0) і r̅ (2;4;0)

а̅ (2;-1;3) і в̅ (4;-2;6)

Запитання 9

Користуючись рисунком куба з ребром 1, знайти координати вектора В̅А̅1

варіанти відповідей

(1; 1; 1)

(1; 0; 1)

(0; 1; 1)

(1; 1; 0)

Запитання 10

Обчислити косинус кута А трикутника АВС з вершинами А(0; 1; -1), В(1; -1; 2), С(3; 1; 0)

варіанти відповідей

√30/15

1/2

√30/10

-7/13

Запитання 11

Яка з точок симетрична точці А(3; -4; 2) відносно площини УZ?


варіанти відповідей

(-3;-4;2)  


(-3;-4;-2)

(3;-4;-2)

(3;4;2)

(-3;4;2)

Запитання 12

Обчисліть площу паралелограма ABCD, якщо АВ (-12;0;8), AD(4;0;6).

варіанти відповідей

104√2

104

208

4√52

Запитання 13

Дано вектори а̅(2;4;0) і b̅( 4;2;0) . Знайдіть координати вектора 0,5(а̅ b̅)

варіанти відповідей

(1;−1;0)

(−1;1;0)

(1;−1;1)

(−2; 2;0,5)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест