11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Координати на площині

Додано: 2 жовтня 2019
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 238 разів
12 запитань
Запитання 1

Дано рівняння кола (х - 5)2 +(у + 4)2 = 30. Чому дорівнює радіус кола?

варіанти відповідей

√30

√15

30

15

Запитання 2

Точка М середина відрізка АВ, А (-4;3), М (2;1).Знайдіть координати точки В.

варіанти відповідей

В (-8;1)

В (8;-1)

В (-1;2)

В (1;-2)

Запитання 3

Яка з нерівностей є правильною?

варіанти відповідей

sin1300 cos1000 > 0

sin1300 cos200 < 0

sin 1300 cos 1000< 0

sin1300 cos900 > 0

Запитання 4

Пряма утворює з додатним напрямом осі абсцис кут 300. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт прямої?

варіанти відповідей

1

√3

визначити неможливо

√3/3

Запитання 5

Укажіть хибне твердження.

варіанти відповідей

синус кута трикутника може дорівнювати 1

синус кута трикутника може дорівнювати 0

синус будь-якого кута, відмінного від прямого, менший від синуса прямого кута

косинус розгорнутого кута менший від косинуса будь-якого кута, відмінного від розгорнутого

Запитання 6

Укажіть рівняння прямої, що проходить через початок координат і паралельна прямій у = 2х - 3.

варіанти відповідей

у = 2х

у = 3х

у = 2х -2

у = 3х - 2

Запитання 7

Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо А(3;8), В(-5;2)?

варіанти відповідей

√130

√104

12

10

Запитання 8

Коло задане рівнянням (х + 4)2 + (у - 1)2 = 12. Як розташована точка А(-2;3) відносно цього кола?

варіанти відповідей

належить колу

розташоване поза колом

розташоване всередині кола

встановити неможливо

Запитання 9

Чому дорівнює значення виразу sin 1500 + cos 900⋅tg 290?

варіанти відповідей

-1

0

1

0,5

Запитання 10

Вкажіть рівняння кола з центром у точці В(-2;6) та радіусом 8.

варіанти відповідей

(х - 2)2 + (у + 6)2 = 8

(х - 2)2 - (у + 6)2 = 8

(х + 2)2 - (у - 6)2 = 64

(х + 2)2 + (у - 6)2 = 64

Запитання 11

Яка пряма паралельна до осі абсцис?

варіанти відповідей

у = 2х

у = 2

х = 2

х = 2у

Запитання 12

Чому дорівнює радіус кола х2 + у2 +2х = 15?

варіанти відповідей

4

16

15

7,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест