29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Відстані у просторі

Додано: 23 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 47 разів
8 запитань
Запитання 1

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від прямої CG до площини ABF?

варіанти відповідей

0 см 

12 см

6 см

3 см

Запитання 2

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань між площинами (CGВ) і (AЕН)?

варіанти відповідей

0 см

3 см

6 см

12 см

Запитання 3

Якщо точка Р простору рівновіддалена від сторін трикутника, то основою перпендикуляра, проведеного з точки Р до площини трикутника, є …  

варіанти відповідей

 Центр кола, вписаного в трикутник

Центр кола, описаного навколо трикутника

Середина сторони трикутника

Довільна точка площини трикутника

Запитання 4

Якщо точка М простору рівновіддалена від вершин прямокутника, то основою перпендикуляра, опущеного з точки М на площину прямокутника, є ...

  

варіанти відповідей

Вершина прямокутника

Центр кола, описаного навколо прямокутника

Довільна точка площини

Центр кола, вписаного в прямокутник

Запитання 5

Пряма МВ перпендикулярна до площини квадрата АВСD. Довжина якого з відрізків буде відстанню від точки М до прямої AC?

  

варіанти відповідей

МА

МВ

МN

МO

MC

Запитання 6

Площини α і β паралельні. Точки A,B,C - належать площині α. Точки K,L,M -площині β. AL⊥β, CM∥AL, BK∦AL. Вкажіть відрізки, які виражають відстань між площинами α і β.

варіанти відповідей

  AK i BK

BK i CL

AK i CM

AL i BK

AL i CM

Запитання 7

ABCD − квадрат. МВ⊥(ABCD). Відстанню від точки М до прямої AD буде довжина відрізка ....

 

 

варіанти відповідей

MA

MD

MB

MC

MO

Запитання 8

У трикутнику АВС ∠С=90°, К − середина ВС, РА⊥(АВС). Укажіть відстань від точки Р до прямої ВС. 

варіанти відповідей

АС

РС

РК

 РА

АК

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест