Українська культура кінця XVIII - 1-ї половини XIX ст.

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
24 запитання
Запитання 1

Навчальні заклади, де в середині ХІХ століття можна було здобути вищу освіту:

варіанти відповідей

Києво-Могилянська академія, Львівський і Одеський університети

Київський, Львівський, Харківський університети

Києво-Могилянська академія, Катеринославський і Харківський університети

Львівський, Одеський, Харківський університети

Запитання 2

Укажіть, коли був відкритий Харківський університет:

варіанти відповідей

1789

1805

1834

1864

Запитання 3

У яких школах у західноукраїнських землях навчання відбувалося українською мовою?

варіанти відповідей

парафіяльних

нормальних

тривіальних

 братських

Запитання 4

Учений-енциклопедист, автор двотомної "Основи ботаніки", а також понад 100 наукових праць з різних галузей знань: фольклористики, етнографії, мовознавства, історії та археології. Перший ректор Київського університету:

варіанти відповідей

Михайло Максимович

 Михайло Остроградський

Микола Костомаров

Тарас Шевченко

Запитання 5

Український математик, механік і фізик, і'мя якого у 2001 р. ЮНЕСКО внесла   до списку найвидатніших математиків світу:

варіанти відповідей

Тарас Шевченко

Михайло Остроградський

 Михайло Максимович

Микола Костомаров

Запитання 6

Ідейний і художній рух у культурі кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст., в основі якого лежить духовне життя людини, свобода творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, - це:

варіанти відповідей

Реалізм


Класицизм

Романтизм

Модернізм

Запитання 7

Хто був автором драматичних творів "Наталка Полтавка" та " Москаль - чарівник", які започаткували нову українську драматургію?


варіанти відповідей

Григорій Квітка - Основ'яненко

Михайло Щепкін

Петро Гулак - Артемовський

Іван Котляревський

Запитання 8

Укажіть рік заснування Київського університету:

варіанти відповідей

1661

1805

1834

1784

Запитання 9

У якому році вийшло перше видання „Кобзаря” Т.Шевченка?

варіанти відповідей

1798

1837

1840

1848

Запитання 10

Хто був автором першого літературного твору написаного живою народною українською мовою?

варіанти відповідей

І. Котляревський

Г. Квітка-Основ’яненко

П. Гулак-Артемовський

Т. Шевченко

Запитання 11

Героїку українського козацтва опоетизував у повісті "Тарас Бульба", описав український колорит у повістях "Вій", "Хутори поблизу Диканьки" письменник:

варіанти відповідей

М. Гоголь

Є. Гребінка

П. Тетеря

І. Котляревський

Запитання 12

М. Максимович, Т. Осиповський, М. Остроградський, Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич та М. Костомаров були представниками галузі:

варіанти відповідей

науки

архітектури

літератури

живопису

Запитання 13

Прочитайте уривок і вкажіть назву міста, про яке йдеться в тексті : "В історії українського театрального мистецтва видатне місце посів театр, на чолі якого стояли Іван Котляревський та Михайло Щепкін. Він розпочав роботу у 1818 році, у репертуарі були п'єси, передусім - Котляревського. У 1821 році скрутне матерільне становище призвело до його закриття".

варіанти відповідей

Київ

Харків

Полтава

Одеса

Запитання 14

Вкажіть архітектурний стиль, у якому спроектовано будівлю Київського університету, зображену на фото:

варіанти відповідей

Бароко

Класицизм

Готика

Модерн

Запитання 15

Альманах, у якому знайшов відображення багатий фольклор мешканців Західної України:

варіанти відповідей

Збруцький ідол

Русалка Дністровая

Мавка Волинська

Руська трійця

Запитання 16

Першим ректором якого університету був Михайло Максимович?

варіанти відповідей

Харківського

Львівського

Київського

Чернігівського

Запитання 17

У якому літературному жанрі П. Гулак-Артемовський писав свої твори?

варіанти відповідей

Повість

Роман

Байка

Балада

Запитання 18

Укажіть автора зображеної картини:

варіанти відповідей

 Володимир Боровиковський

Василь Тропінін

Дмитро Левицький

Тарас Шевченко

Запитання 19

Хто є автором зображеного офорту?

варіанти відповідей

І. Сошенко

С. Васильківський

Т. Шевченко

В. Тропінін

Запитання 20

У якому місті встановлено вказаний пам'ятник?

варіанти відповідей

Київ

Полтава

Харків

Одеса

Запитання 21

Укажіть автора зображеної на фото картини:

варіанти відповідей

Володимир Боровиковський

Дмитро Левицький

Василь Тропінін

Тарас Шевченко

Запитання 22

Кому встановлено пам'ятник, зображений на фото:

варіанти відповідей

 Володимир Великий

Володимир Мономах

 Констянтин Острозький

Ярослав Мудрий

Запитання 23

За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка архітектури України є зразком архітектурного стилю:

варіанти відповідей

Бароко

Готика

Класицизм

Рококо

Запитання 24

Хто є автором картини, зображеної на репродукції?


варіанти відповідей

С.Васильківський

В.Тропінін

М.Пимоненко


В.Штернберг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест