Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Наддніпрянська Україна на поч. ХХ ст. 2варіант.

Додано: 9 квітня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 650 разів
14 запитань
Запитання 1

Про які події йде мова:

"Зранку робітники всіх районів Петербурга рушили до Зимового палацу, разом з ними йшли жінки, діти, старі; люди несли корогви, ікони, імператорські портрети, співали молитви. Усього на вулиці вийшло понад 140 тисяч чоловік"

варіанти відповідей

Маніфест Миколи ІІ

Кривава неділя

Загальнополітичний страйк

Повстання саперів у Києві

Запитання 2

Столипінська аграрна реформа передбачала

варіанти відповідей

Утворення земств

Наділення селян землею без викупу

Перенесення селянських господарств на хутори

Скасування кріпосного права

Запитання 3

Російсько-японска війна відбулась у

варіанти відповідей

1900-1903

1904-1914

1914-1917

1904-1905

Запитання 4

Перша політична партія Наддніпрянської України

варіанти відповідей

РУРП

РУП

УСДП

УСДРП

Запитання 5

Галузі економіки,що найбільше постраждали від економічної кризи 1900-1903р.р.

варіанти відповідей

Харчова і лісопереробна

Вугільна і металургійна

Легка й текстильна

Цукрова і горільчана

Запитання 6

Справа Бейліса була спрямована проти

варіанти відповідей

українця

росіянина

поляка

єврея

Запитання 7

Товариство українських поступовців було утворено

варіанти відповідей

1901

1902

1908

1912

Запитання 8

В якому місті Наддніпрянщини виникла перша Просвіта

варіанти відповідей

Одеса

Київ

Харків

Херсон

Запитання 9

Хто заснував УНП-партію,що стояла на позиціях цілковитої незалежності України

варіанти відповідей
Запитання 10

Українське питання у Державній думі передбачало:

варіанти відповідей

Проголошення нежалежності України

Запровадження державної мови в школах

Надання жінкам рівниї політичних прав

Поповнення Державної думи представниками різних національних меншин

Запитання 11

Повстання в армії та на флоті спалахнули у містах:

варіанти відповідей

Київ

Одеса

Львів

Харків

Полтава

Миколаїв

Севастополь

Запитання 12

Питання,що проголошував Маніфест 17 жовтня 1905р.

варіанти відповідей

Розширення громадянських прав

Розпуск ІІ Державної думи

Новий виборчий закон

Дозволено скликати перший російський парламент

Проголошення демократичних свобод

Ущімлення прав євреїв

Запровадження цензури

Запитання 13

Оберіть усі твердження, що характеризують соціально-економічне становище Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.

варіанти відповідей

Зародження товарно-грошових відносин

Поява перших монополістичних об'єднянь

Світова економічна криза

Концентрація виробництва

"Ходіння в народ"

Переважання іноземного капіталу у промисловості

Загальнополітична криза

Запитання 14

Причинами Російської революції стали наступні чинники:

варіанти відповідей

Невирішеність аграрного питання

Поразка у Кримській війні

Невдоволення робітників, вимоги встановити 8-год. робочий день.

Поширення ідей просвітників

Поразка у війні з Японією

Прагнення закріпита самодержавний лад в Росії

Утворення воєнного блоку Антанта

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест