Онлайн-тести з історії України 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині у другій половині XIX -на початку XXст.?(три правильних відповіді)
Історія України, 9 клас
Копія з тесту: Культура
Приклад запитання: У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ ст. виберіть представників музичного мистецтва. (3 відповіді)
Приклад запитання: Перші вибори до австрійського парламенту на основі загального виборчого права.
Приклад запитання: Яка галузь промисловості Галичини випереджала інші галузі у виробництві?
Приклад запитання: Укажіть дати указів, циркулярів царського уряду, які обмежували використання української мови, друкованої україномовної літератури:
Приклад запитання: До котрої літературно-просвітницької структури належав
Історія України, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Головна Руська Рада діяла впродовж
Приклад запитання: Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст. (3 правильні відповіді)
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині у другій половині XIX -на початку XXст.?(три правильних відповіді)
Приклад запитання: До складу яких держав входили українські землі в ХІХ ст?
Приклад запитання: До складу яких держав входили українські землі в ХІХ ст?
Приклад запитання: Оберіть положення реформи Петра Солипіна:
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.? (три варіанти відповіді)
Приклад запитання: Найбільшим культурно-освітнім і науковим центром на західноукраїнських землях був:
Історія України, 9 клас
Створено 22 травня
Приклад запитання: До якої країни входили західноукраїнські землі в другій половині 19ст.
Історія України, 9 клас
Приклад запитання: Перша українська таємна організація Наддніпрянщини й Слобожанщини.
Приклад запитання: До складу яких держав входили українські землі в ХІХ ст?
Приклад запитання: Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст. (3 правильні відповіді)
Приклад запитання: Першою українською таємною організацією Наддніпрянщини й Слобожанщини була
Історія України, 9 клас
Копія з тесту: Культура
Приклад запитання: У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ ст. виберіть представників музичного мистецтва. (3 відповіді)
Приклад запитання: Визнаними діячами першого професійного українського театру були ... (4 правильні відповіді)
Приклад запитання: Які особливості розвитку освіти на українських землях у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.? (три варіанти відповіді)
Історія України, 9 клас
Створено 21 травня
Приклад запитання: Першою українською таємною організацією Наддніпрянщини й Слобожанщини була
Приклад запитання: Визнаними діячами першого професійного українського театру були ...
Приклад запитання: Коли було створено першу політичну партію в Наддніпрянській Україні?
Приклад запитання:  Укажіть письменників другої половини XIX ст.(три правильних відповіді)
Приклад запитання: Однією з провідних галузей промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. була