2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Онлайн-тести з історії України 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: У 1900 році було створено
Приклад запитання: Укажіть дату «кривавої неділі»:
Приклад запитання: Художній напрям і творчий метод у літературі та мистецтві, що був домінуючим у другій половині ХІХ ст. і якому було притаманне послідовне дотримання принципу найбільш повного життєво правдивого відображення світу («відтворення життя у формі самого життя»), — це:
Історія України, 9 клас
Створено 29 травня
Приклад запитання: В якому році відбувся похід польського короля Казимира на Львів?
Історія України, 9 клас
Створено 28 травня
Приклад запитання: День Соборності України (урочисте проголошення злуки УНР і ЗУНР)
Приклад запитання: 1. У якому році у Львові було створено перший осередок товариства " Просвіта"?
Історія України, 9 клас
Створено 27 травня
Приклад запитання: Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований: 
Приклад запитання: Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот стати поруч з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».
Приклад запитання: Автором книжки "Історія запорозьких козаків" був
Приклад запитання: В якому році відкрили кафедру історії України у Львівському університеті
Історія України, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Хто крыша?
Приклад запитання: 1.У якому стилі написана ця картина?
Історія України, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Яким чином розвивалась влада на Житомирщині у другій половині 19 ст?
Приклад запитання: Назвіть видатних діячів науки ІІ половини ХІХ століття (три правильні відповіді)
Приклад запитання: Укажіть основні риси української культури другої половини ХІХ ст. (дві правильні відповіді)
Приклад запитання: Укажіть найбільш розвинуті галузі промисловості на українських землях в складі Російської імперії на початку XX ст. (ТРИ правильні відповіді):
Приклад запитання: Основними галузями промисловості Галичини залишалися:
Приклад запитання: Під час проведення Столипінської аграрної реформи:
Приклад запитання: Хто очолив виступ матросів крейсера «Очаків»?
Історія України, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: У складі яких держав перебували українські териорії на поч. ХІХ ст
Історія України, 9 клас
Створено 26 травня
Приклад запитання: Оберіть правильну послідовність фаз гаметогенезу людини
Приклад запитання: Основними галузями промисловості Галичини залишилися на початку ХХ століття:
Приклад запитання: Що стало поштовхом до появи документа, уривок з якого наведено: «Бюро української парламентської групи надіслало телеграму: «Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом освіти й свідомості для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо нове культурне життя України...»?
Приклад запитання: Мистецький напрям кінця 19 - першої половини 20 ст., що об'єднує різні за ідейними шуканнями школи, нереаліс­тичні течії в мистецтві і літературі в один напрямок.
Приклад запитання: Мистецький напрям кінця 19 - першої половини 20 ст., що об'єднує різні за ідейними шуканнями школи, нереаліс­тичні течії в мистецтві і літературі в один напрямок.
Приклад запитання: Який український регіон на початку XX ст. називали «українським П’ємонтом»?
Історія України, 9 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли
Історія України, 9 клас
Створено 25 травня
Приклад запитання: Співвіднесіть визначення понять і подані нижче терміни:А)усвідомлення спільнотою або окремою людиною своєї національної належності, що виявляється в почуттях гордості, співпереживання за долю на роду, потребі знати його історію, традиції тощо;Б)поняття, яким окреслюють особливості національної свідомості, щознаходять свій вияв в уявленнях про національний ідеал, призначення нації, її місію, мету, мрію тощо;В)в архітектурі характеризується світлими барвами, строгими й чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення. В основі стилю – регулярна система в забудові міст, стриманість і простота форм, наслідування художніх зразків античностіГ)ідейний, літературний та мистецький напрям, що панував у Європі з 90-х рр.18 ст. до середини 19 ст. Для нього характерні народження нового історичного мислення, ідеалізація історичної минувшини, захоплення фольклором, етнографією, народним побутом тощо.1) національна ідея; 2) національна свідомість; 3) українське національне відродження; 4) модернізм; 5) класицизм; 6) романтизм