15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Онлайн-тести з історії України 9 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Які іноземні капітали в основному контролювали промисловість України на початку ХХ століття? (4 правильні відповіді)
Приклад запитання: Докорінний переворот, глибокі якісні зміни в житті суспільства, які призводять до ліквідації віджилого суспільного ладу й утвердження 
Приклад запитання: Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізо-рудній галузях Наддніпрянської України початку ХХ ст. сприяла
Приклад запитання: В якому році утворилася перша політична партія в Наддніпрянській Україні?
Історія України, 9 клас
Створено 13 квітня
Приклад запитання: Хто є автором картини, зображеної на репродукції?
Приклад запитання: Коли розпочався процес становлення кримськотатарського національно-визвольного руху?
Приклад запитання: Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії
Приклад запитання: Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».В уривку йдеться про
Приклад запитання: якому році було створено першу українську політичну партію в Наддніпрянській Україні - Революційну українську партію (РУП)?
Приклад запитання: Хто очолив радикальний рух у Галичині в 70-х роках ХІХ ст.?
Приклад запитання: В якому році в Східній Україні виникла перша політична партія....?
Приклад запитання: Яка галузь промисловості була домінуючою на західноукраїнських землях на початку XX ст.?
Приклад запитання: На фото зображено...
Історія України, 9 клас
Створено 9 квітня
Приклад запитання: В якому році в Східній Україні виникла перша політична партія....?
Історія України, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Оберіть варіант відповіді, у якому наведено перелік грецьких міст-держав у Північному Причорномор'ї:
Історія України, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Коли утворилася перша політична партія в Наддніпрянській Україні?
Приклад запитання: Що було характерним для розвитку промисловості підавстрійської України на початку 20 ст.    
Приклад запитання: Яка галузь промисловості Галичини випереджала інші галузі у виробництві?
Приклад запитання: Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було
Історія України, 9 клас
Створено 8 квітня
Приклад запитання: Оберіть твердження, що характеризують погляди москвофілів? (Оберіть три варіанти)
Приклад запитання: Які галузі стрімко розвивалися в Наддніпрянщині на початку ХХ ст.?
Приклад запитання: Які іноземні капітали в основному контролювали промисловість України на початку ХХ століття? (4 правильні відповіді)
Приклад запитання: Яке товариство поклало початок організованого молодіжного руху?
Приклад запитання: Про які події згадував український письменник  Степан Васильченко ?"... Мені пригадалося, як одбувався той пам’ятний ювілей 1914 р. в Києві. Україна готувалася до гучного ювілею, і він міг би вилитися в таке всенародне свято, якого ще до того часу не знала Україна; влада це бачила і вжила заходів: всякі святкування, навіть панахиди, були суворо заборонені. …всі помешкання київських тюрем були до вечора набиті студентами, курсистками і іншими учнями вищих та середніх шкіл.
Приклад запитання: Столипінська аграрна реформа розпочалася
Приклад запитання: Перша політична партія Наддніпрянської України - це