Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Наддністрянська Україна на поч. ХХ ст

Додано: 28 березня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 730 разів
14 запитань
Запитання 1

Хто очолював українців у І Державній думі?

варіанти відповідей

Ю. Бачинський

Ю. Федькович

П Шмідт

І. Шраг

Запитання 2

Що стало причиною Російської революції 1905-1907р.р.?

варіанти відповідей

Поразка у Російсько-турецькій війні

Поразка у Кримській війні

Поразка у Російсько-японській війні.

Утворення блоку Антанта

Запитання 3

Перша щотижнева газета , що виходила у Києві українською мовою.

варіанти відповідей

Основа

Діло

Рада

Громада

Запитання 4

Укажіть автора брошури " Самостійна Україна"

варіанти відповідей
Запитання 5

Програмним документом якої партії була "Самостійна Україна"

варіанти відповідей

УНП

УДП

УСДРП

РУП

Запитання 6

В якому році виникла перша політична партія Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

1890

1899

1900

1902

Запитання 7

Справа Бейліса стала проявом:

варіанти відповідей

націоналізму

антисемітизму

великодержавного шовінізму

ізоляціонізму

Запитання 8

Столипінська аграрна реформа мала на меті:

варіанти відповідей

Скасувати кріпацтво

Надати селянам громадянські права

Скасувати рекрутські набори

Ліквідувати селянську общину

Запитання 9

Яка подія ознаменувала закінчення революції в Росії:

варіанти відповідей

" Маніфест 17 жовтня"

" Кривава неділя"

" 3-червнений переворот"

Скликання І Державної думи

Запитання 10

Єдиною партією що стояла на позиціях повної самостійності України була

варіанти відповідей

УНП

УСДН

УСДРП

" Спілка"

Запитання 11

Які поняття характеризують економічне становище Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.

варіанти відповідей

Початок промислового перевороту

Концентрація виробництва

Переважання іноземного капіталу

Збільшення кількості трестів

Зародження кооперативного руху

Скликання І та ІІ Державних дум

Поширення меценатства

Запитання 12

Які політичні партії були утворені в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

РУП

РУРП

УНП

УНДП

УСДП

УСДРП

Просвіта

Запитання 13

Які поняття стосуються Столипінської аграрної реформи

варіанти відповідей

тимчасовозобов'язані селяни

право виступати у суді

відруб

хутірське господарство

урочна система

вихід з селянської общини

утворення земств

Запитання 14

Укажіть керівників збройних виступів часів Російської революції

варіанти відповідей

П. Шмідт

Г. Вакуленчук

Б. Жаданівський

І. Шраг

М.Міхновський

Б. Грінченко

В. Винниченко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест