Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в др.пол.ХІХ ст.

Додано: 28 березня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 2379 разів
20 запитань
Запитання 1

Найбільш розвинуті галузі промисловості Галичини:

варіанти відповідей

борошномельна, лісопереробна, нафтовидобувна, солеварна, спиртогорілчана;

лісопереробна, металургійна, солеварна, спиртогорілчана, цукрова;

металургійна, солеварна, спиртогорілчана, цукрова, нафтовидобувна;

борошномельна, металургійна, спиртогорілчана, солеварна, цукрова.

Запитання 2

Основна причина промислового застою західноукраїнських земель:

варіанти відповідей

експорт продукції на захід імперії;

імпорт промислових виробів із заходу імперії;

масова еміграція за океан;

часті стихійні лиха.

Запитання 3

Назва політичної організації москвофілів:

варіанти відповідей

РУРП;

Руська трійця;

Руська рада;

Просвіта.

Запитання 4

Політична організація народовців:

варіанти відповідей

Руська рада;

Народна рада;

Просвіта;

Руська трійця.

Запитання 5

Ця особа була?

варіанти відповідей

Членом Руської трійці;

Головою НТШ;

Лідером РУРП;

Керівником Просвіти.

Запитання 6

"Поранений брат українства" - це...

варіанти відповідей

Закарпаття;

Галичина;

Буковина;

Волинь.

Запитання 7

Який навчальний заклад став центром національного відродження Буковини?

варіанти відповідей

Львівський університет;

Чернівецький університет;

Київський університет;

Харківський університет.

Запитання 8

Укажіть зміст політики "нової ери" (три відповіді):

варіанти відповідей

більшість діячів "Просвіти" отримали державні посади;

відкриття 3 українських гімназій, кафедри історії у Львівському університеті;

утворення НТШ;

Львівський університет став україномовним;

надання українцям додаткових місць у Галицькому сеймі;

товариство "Просвіта" почало фінансуватися державою;

українці здобули більшість у Галицькому сеймі.

Запитання 9

Українським П'ємонтом називали....

варіанти відповідей

Закарпаття;

Галичину;

Буковину;

Волинь.

Запитання 10

Коли виникла перша політична партія і Україні?

варіанти відповідей

1870р.

1875 р.

1890 р.

1899 р.

Запитання 11

До Буковинської трійці входили:

варіанти відповідей

М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький;

І.Франко, М.Павлик, Ю.Бачинський;

А.Вахнянин, Ю.Романчук; В.Шашкевич;

Ю.Федькович, С.Воробкевич, Г.Воробкевич.

Запитання 12

Які події відбувалися у 90-х рр. ХІХ ст.? (три відповіді)

варіанти відповідей

зародження руху народовців;

оформлення течії моквофілів;

НТШ очолив М.Грушевський;

обгрунтування ідеї незалежності України Ю.Бачинським;

утворення Народної ради;

утворення товариства "Просвіта";

утворення УНДП.

Запитання 13

Коли і ким був заснований перший кооператив на Західній Україні?

варіанти відповідей

1869 р. , І.Франко;

1883 р.. В.Нагірний;

1885 р., Ю.Федькович;

1897 р., М.Грушевський.

Запитання 14

Яку назву мав перший кооператив Західної України?

варіанти відповідей

Народна торгівля;

Товариство "Дністер";

Молочарний союз

ЛТШ.

Запитання 15

В якому регіоні проводили "рутенську акцію"?

варіанти відповідей

Буковина;

Волинь;

Галичина;

Закарпаття.

Запитання 16

Коли утворилося і хто очолив товариство "Просвіта"?

варіанти відповідей

1868 р., А.Вахнянин;

1870 р.,Ю.Романчук;

1875 р., Ю.Федькович;

1890 р., І.Франко.

Запитання 17

У які країни найчастіше емігрувало населення Західної України?

варіанти відповідей

Німеччина, Російська імперія, Франція;

Італія; Іспанія, Португалія;

Канада, Бразилія, Аргентина;

США, Велика Британія, Греція.

Запитання 18

Ця людина є ....

варіанти відповідей

лідером українського національного руху Закарпаття;

автором праці "Україна irredenta";

лідером москвофілів;

ініціатором "нової ери".

Запитання 19

Визначіть політичні партії, які утворилися на Західній Україні в др.пол.ХІХ ст.

варіанти відповідей

РУРП, РУП, УНП;

УСДП, УНДП, РУП;

РУПР, УСДП, УНДП;

РУРП, УСДП, РУП.

Запитання 20

Коли польська мова отримала статус офіційної в Галичині?

варіанти відповідей

1861р.;

1864р.;

1868 р.;

1869 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест