Квадратична функція. Розв'язування вправ

Додано: 18 січня
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 35 разів
10 запитань
Запитання 1

Які з наведених функцій є квадратичними?

варіанти відповідей

y=x² – 2x³ +1

y=x² + 2x + 4

 y=5x² 

y=3x – 4

Запитання 2

Оберіть правильні твердження до параболи, зображеної на малюнку.

варіанти відповідей

її вершина знаходиться в точці (2;1)

парабола вісь Ох не перетинає. тому відповідна їй функція нулів не має

вісь Оу парабола перетинає в точці (0;5)

парабола перетинає вісь Ох у двох точках

вітки параболи напрямлені вниз

вершина параболи знаходиться в першій координатній чверті

Запитання 3

Використовуючи графік функції у=х²+2х-8 оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

функція має два нулі: -4 і 2

Вершина параболи знаходиться в точці (-1;-9)

вісь у парабола перетинає в точці (0;-8)

х=-1 - пряма, яка є віссю параболи

цей графік називається гіперболою

Запитання 4

Для даної квадратичної функції у= x² – 2x – 15 знайди вершину її параболи

(Підказка:це треба знайти точку з координатами (х;у), де абсциса x= - b/(2a), а ординату у знайдете, підставивши знайдене х в формулу функції)

варіанти відповідей

(-2;-15)

(1;15)

(1;-16)

(1;-14)

Запитання 5

Знайдіть координати точок перетину графіка функції y=x2-14x+49 ( параболи) з віссю ординат .

(Підказка: треба замість х підставити у функцію число 0 і вирахувати у)


варіанти відповідей

(0;-49)

(7;0)

(49;0)

(0;49)

Запитання 6

Графіком функції у=х² +3х-4 є

варіанти відповідей

 пряма

 парабола

гіпербола

крива

Запитання 7

Через які точки проходить графік функції у=х² ?

(Підказка: треба замість х підставити абсцису даної точки і якщо вийде відповідна ордината, то графік проходить через цю точку)

варіанти відповідей

А(-1;-1)

  В(-5;25)

 С(0;0)

  Д(25;5)

  M(5;-25)

  F(-1;1)

Запитання 8

Знайдіть точки перетину графіка функції у=х2-7х+10 з віссю абсцис.

(Підказка: Це треба знайти нулі функції, тобто розв'язати квадратне рівнння х2-7х+10=0. )

варіанти відповідей

(0;5) і (0;2)

(0;-5) і (0;-2)

Графік цієї функції не перетинає вісь абсцис

(5;0) і (2;0)

Запитання 9

У скількох точках парабола може перетинати ось Ох?

Оберіть усі правильні відповіді

варіанти відповідей

у двох

у трьох

в одній

може не перетинати

Запитання 10

У графіка функції у = х2 + 3х - 4

(підказка: щоб знайти нулі функції , розв'яжіть квадратне рівняння х2 + 3х - 4=0)

варіанти відповідей

вітки напрямлені вгору, нулі фунції 1 і -4

вітки напрямлені вгору, нулі функції -1 і 4

вітки напрямлені вниз, нулі функції 1 і -4

вітки напрямлені вниз, нулі функції -1 і 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест