Квадратична функція (теорія)

Додано: 12 грудня 2021
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
10 запитань
Запитання 1

Це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної з множини Х можна знайти єдине значення залежної змінної з множини У

варіанти відповідей

Функція

Парабола

Гипербола

формула

Запитання 2

Незалежну змінну ще називають 

варіанти відповідей

Аргументом функції

Правилом

Значенням

Запитання 3

Множину всіх значень, яких набуває аргумент називають

варіанти відповідей

Областю значення

Область визначення

Запитання 4

Значення залежної змінної називають

варіанти відповідей

значенням функції F(x)

значенням незалежної змінної

Запитання 5

Множину всіх значень, яких набуває залежна змінна називають...

варіанти відповідей

Область визначення функції

Область значення функції

Запитання 6

Функцію можна задати:

варіанти відповідей

описово,

графічно.

таблицею,

формулою,  

Запитання 7

Функцію, яку можна задати формулою виду: у=ах2+bx+c, де  х – не залежна змінна, а, b, c,  - деякі числа, причому а ≠ 0, називають –

варіанти відповідей

одинарною

квадратичною

кубічною

лінійною

Запитання 8

Щоб знайти абсцису вершини параболи:

варіанти відповідей
Запитання 9

Щоб знайти ординату вершини параболи: 

варіанти відповідей
Запитання 10

Яка з функцій є квадратичною?

варіанти відповідей

y=-4x+2

y=x3+x2-x-6

y=2x2+5-x

y=3\x

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест