Квадратний тричлен та його корені.1 група

Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть корені квадратного тричлена

х2 - 3х + 2.

варіанти відповідей

1; - 2

 Коренів немає

 - 1; 2

1; 2

Запитання 2

Розкладіть квадратний тричлен на множники

х2 + 2х - 3.

варіанти відповідей

 (х + 1) (х + 3)

  (х - 1) (х - 3)

 (х - 1) (х + 3)

 Неможливо розкласти

Запитання 3

Розкладіть квадратний тричлен на множники

2 + 5х - 3.


варіанти відповідей

 (2х - 1) (х + 3)


  (2х + 1) (х + 3)


 (2х + 1) (х - 3)

 

 (2х - 1) (х - 3)

Запитання 4

Розкладіть на множники многочлен

х3 + х2 - 6х.

варіанти відповідей

(х - 2) (х + 3)

(х + 2) (х + 3)

х (х - 2) (х + 3)

х (х + 2) (х - 3)

Запитання 5

Скоротити дріб

(x2 + x - 6 ) / (x2 - 7x + 10).

варіанти відповідей

(x + 3) / (x + 5)

(x + 3) / (x - 5)

(2x + 1) / (x + 1)

0

Запитання 6

Скоротити дріб

( x2 - 16) / (3x2 - 10x - 8).

варіанти відповідей

(x + 4) / (3x + 2)

1 / (3x + 2)

1

(x - 4) / (x - 1)

Запитання 7

Розклад квадратного тричлена ax² + bx + c на множники має вигляд:

4(х - 6)(х + 11).

Укажіть корені квадратного тричлена.

варіанти відповідей

-6; 11

-11

4

-11; 6

6

-11; 4

Запитання 8

Знайдіть суму коренів квадратного тричлена

2x2 + 5x - 3.

варіанти відповідей

0,5

1

-3

-1

-2,5

3

Запитання 9

Виберіть УСІ правильні твердження.

варіанти відповідей

Якщо дискримінант додатній, то квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники

Якщо дискримінант додатній, то квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники

Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

Запитання 10

Земельна ділянка, виділена для будівництва басейну, має форму прямокутника. Довжина ділянки на 2 м більша за її ширину, а площа дорівнює 120 м². Укажіть рівняння, що відповідає умові задачі, якщо довжину ділянки позначено через х м.

А) 2х + 2(х + 2) = 120

Б) х(х - 2) = 120

В) х(х + 2) = 120

Г) 2х + 2(х - 2) = 120

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 11

Який з виразів є квадратним тричленом? Виберіть УСІ правильні варіанти відповідей.

варіанти відповідей

2 + 2х2 – 7

х – 7х2 + 2 

4 + х2 + 1 

х2 – 64 + 5х

Запитання 12

Скільки коренів має квадратний тричлен

2 – 5х – 1?

варіанти відповідей

жодного

два

один

безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест