Квадратний тричлен. 2 група

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Який із наведених виразів є квадратним тричленом?

варіанти відповідей

3+4х2+3х-6

х2-3х+8

4-5х2+9

3х+5х-7х

Запитання 2

Назвати коефіцієнти квадратного тричлена 2х2 - 3х +7

варіанти відповідей

а =3 b =-3 с = 7

а = -2 b =-3 с = 7

а = 2 b =-3 с = 7

а = 2 b = -3 с = -7

Запитання 3

Для того, щоб знайти корені квадратного тричлена, потрібно...

варіанти відповідей

виписати його коефіцієнти

прирівняти квадратний тричлен до нуля

перемножити його коефіцієнти

додати його коефіцієнти

Запитання 4

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

будь-який квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники

якщо дискримінант квадратного тричлена додатний, то такий квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

якщо дискримінант квадратного тричлена дорівнює нулю, то такий квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

якщо дискримінант квадратного тричлена від'ємний, то такий квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

Запитання 5

Формула розкладу квадратного тричлена на лінійні множники має такий вигляд:

варіанти відповідей

ax2 +bx +c = -a(x - x1)(x - x2)

ax2 +bx +c = a(x - x1)(x - x2)

ax2 +bx +c = -a(x - x1):(x - x2)

ax2 +bx +c = b(x - x1)(x - x2)

Запитання 6

Скільки коренів має квадратний тричлен х2 -10х + 26

варіанти відповідей

жодного

безліч

два

один

Запитання 7

Коренями квадратного тричлена 2х2 + 3х - 2 є числа

варіанти відповідей

-2 та 0,5

-3 та 0,5

2 та 0,5

-2 та ⅓

Запитання 8

Який квадратний тричлен має корені 2 і 3?

варіанти відповідей

х2 - 2х + 1

х2 + 8х + 9

х2 - 5х + 6

2 + 10х + 12

Запитання 9

Розкласти квадратний тричлен х2 -14х + 49 на лінійні множники

варіанти відповідей

(х - 7)(х + 7)

(х - 1)(х + 7)

(х - 7)(х + 1)

(х - 7)2

Запитання 10

Розкладіть квадратний тричлен -х2 + х + 2 на лінійні множники

варіанти відповідей

-(х + 1)(х - 2)

(х - 1)(х + 2)

(х + 1)(х - 2)

-(х - 1)(х + 2)

Запитання 11

Розкладіть квадратний тричлен 2х2 - 5х - 3 на лінійні множники

варіанти відповідей

2(х + 3)(х + 0,5)

2(х - 3)(х - 0,5)

(х + 3)(х + 0,5)

2(х - 3)(х + 0,5)

(х - 3)(х + 0,5)

(х + 3)(х - 0,5)

Запитання 12

Скоротити дріб -х2х + 6 ⁄ 3х2 − 4х – 4

варіанти відповідей

А. 2х + 1  ⁄ 3х −6

Б. х – 3  ⁄ 3х + 1

В. х – 2 ⁄ 2 х + 3 

Г. -х − 3  ⁄ 3х + 2

Запитання 13

Розклад квадратного тричлена ax² + bx + c на множники має вигляд:

4(х - 6)(х + 11).

Укажіть корені квадратного тричлена.

варіанти відповідей

-6, 11

4

6

-11

-11, 6

-11, 4

Запитання 14

Виберіть УСІ правильні твердження.варіанти відповідей

Якщо дискримінант додатній, то квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники

Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники

Якщо дискримінант додатній, то квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

 Якщо дискримінант від'ємний, то квадратний тричлен не можна розкласти на лінійні множники

Запитання 15

Земельна ділянка, виділена для будівництва басейну, має форму прямокутника. Довжина ділянки на 2 м більша за її ширину, а площа дорівнює 120 м². Укажіть рівняння, що відповідає умові задачі, якщо довжину ділянки позначено через х м.

А) 2х + 2(х + 2) = 120

Б) х(х - 2) = 120

В) х(х + 2) = 120

Г) 2х + 2(х - 2) = 120

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест