Квантова , атомна та ядерна фізика 5

перевіряє компетентності теми

Додано: 10 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
7 запитань
Запитання 1

На поверхню тіла падає світлове випромінювання з частотою γ. Яку енергію може поглинути тіло?

варіанти відповідей

hγ/3

5,4hγ

4,5hγ

Будь-яку енергію, більшу від hγ у ціле число разів

Правильної відповіді не подано

Запитання 2

Повний заряд ядра атома елемента 4,8⋅10-19Кл. Скільки електронів у електронній оболонці цього атома?

варіанти відповідей

4

5

6

7

Правидьної відповіді не подано

Запитання 3

Імпульс фотона електромагнітного випромінювання 3,3 ⋅10-27 кгм/с. До якого типу належить це випромінювання ?

варіанти відповідей

до видимого світла

до ультрафіолетового світла

до ренгенівського

до інфрачервоного

Правильної відповіді не подано

Запитання 4

Довжина хвилі лазерного випромінювання 500 нм, а потужність 5 м Вт. Скільки фотонів випромінює лазер за 1 хв

варіанти відповідей

2⋅1017

від 2⋅1017до 3⋅1017

від 3⋅1017 до 4⋅1017

віл 4⋅1017 до 5⋅ 1017

Правильної відповіді не подано

Запитання 5

На скільки змінилася енергія електрона в атоиі водню під час випромінювання атомом фотона з довжиною хвилі 486 нм?

варіанти відповідей

0,56 еВ

1.5 еВ

2,56 еВ

3,56 еВ

Правильної відповіді не подано

Запитання 6

Визначити енергію, яка виділяеться під час повного розчеплення 1 кг урану-235, якщо при поділі одного атому виділяеться енергія 200 МеВ

варіанти відповідей

2,12⋅1026 МеВ

3,12⋅1026 МеВ

4,12 ⋅1026МеВ

5,12⋅10 26МеВ

Правильної відповіді немає

Запитання 7

Робота виходу електронів з поверхні цезію 1,94 еВ. Який потенціал потрібно прикласти , щоб затримати фотоелектрони, якщо поверхня цезію опромінюється світлом з довжиною хвилі 589 нм?

варіанти відповідей

0,15 В

0,16 В

0,17 В

0,18 В

Правильної відповіді не подано

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест