Квантова фізика

Додано: 28 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 401 раз
6 запитань
Запитання 1

Знайдіть енергію фотона випромінювання зеленого світла, довжина хвилі якого 550 нм. (с = 3 ⋅108 м/с; h= 6,63⋅10-34 Дж⋅с)

варіанти відповідей

3,6 Дж

3,6 ⋅10-9 Дж

3,6 ⋅10-19 Дж

3,6 ⋅10-16 Дж

Запитання 2

Знайдіть довжину хвилі електромагнітного випромінювання, енергія кванта якого дорівнює енергії спокою електрона.( с = 3⋅108 м/с, me=9,1⋅10-31кг, h=6,63⋅10-34Дж⋅с) 

варіанти відповідей

240 нм

2,4⋅10-12 м

2,4⋅10-9 м

4,8⋅10-12 м

Запитання 3

Визначте імпульс фотона видимого випромінювання, довжина хвилі якого 660нм.

варіанти відповідей

10-15 кг⋅м/c

10-27 кг⋅м/c

10-17 кг⋅м/c

10-30 кг⋅м/c

Запитання 4

Енергія фотонів становить 508,8 * 10-19 Дж. Подати це значення в еВ. Заряд електрона вважати 1,6*10-19 Кл.

варіанти відповідей

814,08 * 10-38 еВ

814,08 еВ

318 * 10-38 еВ

318 еВ

Запитання 5

Робота виходу електронів для Кадмію дорівнює 4,08 еВ. Якою має бути довжина хвилі випромінювання, що освітлює поверхню кадмієвого катоду, щоб при фотоефекті максимальна швидкість фотоелектронів дорівнювала 2000 км/с? (маса електрона 9*10-31 кг, постійна Планка 6,63*10-34 Дж*с, швидкість світла 3*108м/с)

варіанти відповідей

60 нм

 400 нм

800 нм

80 нм

Запитання 6

Визначте імпульс фотона, що має енергію 6,2 еВ. (1 еВ (електрон-Вольт) = 1,6 · 10-19 Дж)

варіанти відповідей

3,3 · 10-24

3,3 · 10-26

3,3 · 10-25

3,3 · 10-27

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест