Лабораторна робота № 3. Дослідження законів відбивання світла

Додано: 31 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 3.

варіанти відповідей

Експериментально дослідити закони заломлення світла.

Дослідити дисперсію світла

Експериментально дослідити закони відбивання світла.

Експериментально дослідити закони поширення світла.

Запитання 2

Підбери обладнання до даної лабораторної роботи.

варіанти відповідей

Дзеркало, лінійка, транспортир, олівець.

Джерело світла (свічка, або електрична лампа), дзеркало, лінійка, транспортир, олівець.

Джерело світла (свічка, або електрична лампа), дзеркало, лінійка, транспортир, олівець, динамометр, терези.

Джерело світла (свічка, або електрична лампа), лінійка, транспортир, олівець.

Запитання 3

Встанови хід виконання лабораторної роботи № 3.

варіанти відповідей

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 3, строго дотримуючись правил безпеки життєдіяльності.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи № 2, строго дотримуючись правил безпеки життєдіяльності.

Роботу виконую згідно інструкції до лабораторної роботи.

Результати спостережень, вимірювань заношу у звіт.

Запитання 4

Яке фізичне явище зображене на малюнку?

варіанти відповідей

Дисперсія світла.

Розсіювання світла.

Дифузне (розсіяне) відбивання світла.

Дзеркальне відбивання світла.

Запитання 5

Яке відбивання світла зображено на малюнках а і б?

варіанти відповідей

а - дзеркальне відбивання світла; б - дифузне (розсіяне) відбивання світла.

а - дифузне відбивання світла; б - розсіяне відбивання світла.

а - розсіяне відбивання світла; б - дифузне відбивання світла.

а - дзеркальне відбивання світла; б - дисперсійне відбивання світла.

Запитання 6

Під час вивчення законів відбивання світла, говорять про падаючий промінь, відбитий промінь та пернедикуляр, проведений через точку падіння світлового променя. Які лінії, згадані вище, лежать в 1 площині при відбиванні світла?

варіанти відповідей

Відбитий промінь та пернедикуляр, проведений через точку падіння світлового променя.

Падаючий промінь, відбитий промінь та пернедикуляр, проведений через точку падіння світлового променя.

Падаючий промінь та пернедикуляр, проведений через точку падіння світлового променя.

Падаючий промінь, відбитий промінь.

Запитання 7

За малюнком встановіть назви: червона лінія - це ...; синя лінія - це ...; α - це ...; β - це ...

Відповіді виберіть з даного переліку: відбитий промінь, падаючий промінь, кут відбивання, кут падіння.

варіанти відповідей

Червона лінія - це відбитий промінь; синя лінія - це падаючий промінь; α - це кут падіння; β - це кут відбивання.

Червона лінія - це падаючий промінь; синя лінія - це відбитий промінь; α - це кут відбивання; β - це кут падіння.

Червона лінія - це відбитий промінь; синя лінія - це падаючий промінь; α - це кут відбивання; β - це кут падіння.

Червона лінія - це падаючий промінь; синя лінія - це відбитий промінь; α - це кут падіння; β - це кут відбивання.

Запитання 8

За малюнком встановіть величину кута β.

варіанти відповідей

300

600

450

900

Запитання 9

Який із вказаних променів (1-2-3) є променем відбивання для даного малюнка?

варіанти відповідей

1

2

3

2 і 3

Запитання 10

Песик стоїть на плоскому дзеркалі і спостерігає за собою. Які неточності він "виявив" у своєму зображенні?

варіанти відповідей

Довжина хвості, кількість цяток на носі.

Смужка на одежі, повідочок на шиї, медаль на повідку.

Язичок, повіка.

Повіка, язичок, довжина хвості, кількість цяток на носі, смужка на одежі, повідочок на шиї, медаль на повідку.

Запитання 11

Кут між падаючим та відбитим променями становить 130°. Чому дорівнює відбитий кут?

варіанти відповідей

65⁰

130⁰

75⁰

85⁰

Запитання 12

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя, і відбитий промінь?

варіанти відповідей

Лежать на одному промені

Лежать на одній прямій

Лежать в одній площині

Лежать на одній поверхні

Запитання 13

Встанови висновок до лабораторної роботи № 3.

варіанти відповідей

Під час виконання лабораторної роботи № 3 я перевірив дисперсію світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 3 я дослідив закони відбивання світла.Під час виконання лабораторної роботи № 3 я навчився спостерігати за світлом.Під час виконання лабораторної роботи № 3 я перевірив закони заломлення світла.Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест