28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції. 11 клас

Додано: 7 травня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 463 рази
13 запитань
Запитання 1

Скориставшись періодичною системою елементів, виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

У ядрі атома гелію 4 протони.

У ядрі атома гелію 4 нейтрони.

У ядрі атома гелію 4 нуклони.

В атомі гелію 4 електрони.

Запитання 2

З ядра натрію 2211Na вилетів електрон. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Масове число ядра в результаті розпаду зменшилося.

У результаті розпаду утворилося ядро магнію 2212Mg.

Відбувся α - розпад ядра.

Атомний номер ядра, що утворилося, дорівнює 9.

Запитання 3

Скільки протонів і нейтронів містять ядра Урану 23892U і 23592U? Чи можна їх назвати ізотопами?

варіанти відповідей

протонів: 92; нейтронів:146 і 143; так

протонів: 238; нейтронів:92 і 92; так

протонів: 92; нейтронів:238 і 235; так

протонів: 92; нейтронів:146 і 143; ні

Запитання 4

Унаслідок опромінення радіонукліда 19880Hg нейтронами утворюються ядра 19879Au. Допишіть рівняння ядерної реакції.

19880Hg + ? = 19879Au + ?

варіанти відповідей

01n, 42He

0-1e, 11p

10n, 11p

11p, 10n

Запитання 5

Під час поділу одного ядра Урану-235 вивільняється близько 200 МеВ енергії? Виразіть енергію у Джоулях.

варіанти відповідей

3,2 ⋅10-11 Дж

320⋅10-19 Дж

1,6⋅10-13 Дж

32⋅10-19 Дж

Запитання 6

В урані - 235 відбувається ланцюгова ядерна реакція поділу. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

 При ланцюговій реакції поділ ядер відбувається в результаті їхніх зіткнень.

При ланцюговій реакції поділ ядра відбувається в результаті влучення в нього α-частинки.

Ланцюгова реакція відбувається тільки при ядерному вибуху.

При поділі ядра випускається 2-3 нейтрона.

Запитання 7

У збагаченому урані може відбуватися ланцюгова ядерна реакція поділу. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

У результаті поділу ядра урану утвориться один нейтрон.

У результаті поділу ядра урану утвориться один протон.

Ланцюгова реакція відбувається з виділенням енергії.

Коефіцієнт розмноження нейтронів при ланцюговій ядерній реакції менше одиниці.

Запитання 8

Ядерний реактор працює на повільних нейтронах. Позначте, які з поданих чотирьох тверджень правильні.

варіанти відповідей

Оболонка реактора повинна захищати персонал тільки від α-частинок.

При поділі ядер урану утворюються повільні нейтрони.

Енергія, що виділяється при ланцюговій реакції поділу, перетворюється в реакторі на внутрішню енергію теплоносія.

Кожне ядро урану-238, що поглинуло нейтрон, ділиться.

Запитання 9

Як сповільнювач нейтронів у ядерних реакторах використовують...

варіанти відповідей

воду

свинець

графіт

кадмій

Запитання 10

Для регулювання швидкості реакції, у робочий простір реактора вводять стержні для поглинання нейтронів, які виготовляють із

варіанти відповідей

кадмію

бору

графіту

свинцю

Запитання 11

Допишіть реакцію термоядерного синтезу.

21H + 32H = ? + 11H

варіанти відповідей

32He

42He

31H

21H

Запитання 12

Під час поділу одного ядра Урану-235 вивільняється 200 МеВ енергії. Яка енерія вивільняється при поділі ядер, що містяться у одному молі Урану-235?

варіанти відповідей

6,02⋅1023 МеВ

6020⋅1023 МеВ

3,2⋅10-11 Дж

2⋅1013 Дж

Запитання 13

Термоядерним синтезом називають реакції ... легких ядер у важчі ядра, які відбуваться при дуже ... температурах (понад 107⁰С) і супроводжуються ... енергії.

варіанти відповідей

 злиття, низьких, виділенням

поділу, високих, виділенням

злиття, високих, поглинанням

злиття, високих, виділенням

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест