9 клас. Ланцюгова ядерна реакція.

Додано: 15 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Щоб керувати ланцюговою ядерною реакцією та унеможливити ймовірність вибуху використовують ...

варіанти відповідей

теплові елементи

регулюючі стрижні

ядра Тритію

рекомбінуючі частинки

Запитання 2

Поглинення нейтрона ядром Урану може спричинити розпад ...

варіанти відповідей

електрона

атома

ядра

елемента

Запитання 3

Ядерний реактор - це...

варіанти відповідей

... пристрій, призначений для керованої  ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії.


... пристрій, призначений для некерованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії (часто з вибухом).


... пристрій, призначений для керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується поглинанням енергії.


Запитання 4

Поясніть поділ ядра урану.

варіанти відповідей

По́діл ядра́ урану — ядерна реакція, при якій ядро урану розпадається на менші ядра, часто виділяючи при цьому лише нейтрони.

По́діл ядра́ урану — ядерна реакція, при якій ядро урану розпадається на більші ядра, часто виділяючи при цьому гамма-кванти й вільні нейтрони.

По́діл ядра́ урану — ядерна реакція, при якій ядро урану розпадається на менші ядра, часто виділяючи при цьому гамма-кванти й вільні нейтрони.

Запитання 5

Пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії, називається ...

варіанти відповідей

парогенератор.

електрогенератор.

ТВЕЛ

ядерний реактор.

Запитання 6

Під час розщеплення ядра Урану крім осколків поділу вивільняються певні частинки, які можуть спричинити поділ інших ядер Урану. Як називаються ці частинки?

варіанти відповідей

Протони

Нейтрони

α частинки

Електрони

Запитання 7

В чому полягає головна властивість матеріалів, з яких виготовляють регулюючі стрижні ядерного реактора?

варіанти відповідей

Сповільнюють нейтрони

Поглинають нейтрони

Відбивають нейтрони

Запитання 8

Які частинки спричинюють ланцюгову ядерну реакцію?

варіанти відповідей

протони

нейтрони

електрони

атоми

Запитання 9

Розщеплення ядра це...

варіанти відповідей

процес розпаду ядра на протони та нейтрони з виділенням γ-променів

процес розпаду ядра на нуклід із меншим нуклонним числом і α-частинкою

процес розпаду ядра на нуклід із більшим нуклонним числом і β-частинкою

процес розпаду ядра на два нукліди із меншими нуклонними числами, виділенням γ-променів та нейтронів

Запитання 10

Який нуклід використовують як ядерне паливо?

варіанти відповідей

Уран-238

Йод-131

Радій-88

Полоній-84

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест