Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер урану. Термоядерні реакції.

Додано: 26 квітня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 129 разів
11 запитань
Запитання 1

 Захоплення нейтрона ядром Урану може привести до ...

варіанти відповідей

β--радіоактивності

ланцюгової ядерної реакції поділу

утворення трансуранових елементів

β+-радіоактивності

Запитання 2

Ланцюгова ядерна реакція супроводжується виділенням величезної

кількості енергії тому що утворюються ... з більшою .... 


варіанти відповідей

атоми ... питомою енергією зв’язку

ядра ... питомою енергією зв’язку

ядра ... масою

атоми ... масою

Запитання 3

Ядерний реактор — пристрій, призначений для здійснення ... реакції ..., яка ... супроводжується ... енергії і відбувається в ... .

варіанти відповідей

керованої ланцюгової ... поділу, ... завжди .. виділенням ... активній зоні.

керованої ланцюгової ... злиття, ... завжди .. виділенням ... ТВЕЛах

ланцюгової ... заміщення, ... завжди .. виділенням ... активній зоні реактора.

ланцюгової ... розпаду, ... не завжди .. виділенням ... активній зоні реактора

Запитання 4

ТВЕЛи ...

варіанти відповідей

регулюють інтенсивність перебігу ядерної реакції

збагачують уран

містять ядерне паливо

Запитання 5

Шляхи здійснення ланцюгової ядерної реакції:

варіанти відповідей

збагачення природного урану ізотопом 23592U

збільшення маси зразка (за рахунок збільшення об'єму);

прискорення нейтронів.

сповільнення нейтронів

збагачення природного урану ізотопом 23892U

Запитання 6

Ланцюгова ядерна реакція не відбувається в природі, тому що  у природному урані більшість ядер є ядрами ..., який ділиться під впливом ... і вторинні нейтрони ... .

варіанти відповідей

Урану-238 ... тільки частини швидких нейтронів... майже не з’являються

Урану-238 ... повільних нейтронів ... нейтралізуються .

Урану-235 ... швидких нейтронів і ... майже не з’являються.

Урану-235 ... повільних нейтронів... нейтралізуються ..

Запитання 7

Якщо кількість ядер Урану, що вступають у ядерну реакцію, підтримується на одному рівні - це ...

варіанти відповідей

ланцюгова ядерна реакція

керована ланцюгова ядерна реакція поділу

ядерний вибух

Запитання 8

Для термоядерних реакцій необхідна висока температура щоб легкі ядра набули великі ...  енергії і подолали сили ...  ядер та зблизились на відстань, де діють ... сили ....

варіанти відповідей

потенціальні ... електричного відштовхування ... ядерні ... притягання.

кінетичні ... відштовхування ... атомні ... притягання.

потенціальні ... електричного відштовхування ... атомні ... притягання.

кінетичні ... електричного відштовхування ... ядерні ... притягання.

кінетичні ... електричного відштовхування ... атомні ... притягання.

Запитання 9

Регулювальні стрижні в ядерному реакторі використовують для ...

варіанти відповідей

захисту персонала

керування ланцюговою ядерною реакцією

запобігання вибуху

Запитання 10

Основні складові ядерного реактора:

варіанти відповідей

сповільнювач нейтронів;

теплоносій;

система керування ланцюговою ядерною реакцією;

система захисту

Запитання 11

ізотоп 235U розпався з утворенням ядер 145Ba i 86Kr Скільки нейтронів утворилось? Запишіть рівняння реакції.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест