Лазарус 1

Додано: 19 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 5 разів
10 запитань
Запитання 1

Як називають програму, створену в середовищі програмування Lazarus?

варіанти відповідей

Проект

Шаблон

Документ

Алгоритм

Запитання 2

Як створити новий проект у Lazarus?

варіанти відповідей

В меню Файл, обрати команду Створити

В меню Проект, обрати Інспектор пректа

В меню Файл, обрати команду Новий проект, обрати Додаток

В меню Проект, обрати команду Створити проект, обрати Додаток

Запитання 3

Об`єкт, на якому можна розмістити різні компоненти (елементи керування), зокрема, кнопки, поля, написи, це ..

варіанти відповідей

Головне меню

Форма

Інспектор об'єктів

Інспектор кодів

Запитання 4

Назвіть складові частини інтегрованого середовища візуальної розробки Lazarus.

варіанти відповідей

Головне меню (вікно)

Інспектор об'єктів

Редактор тексту (коду)

Форма

Новий документ

Властивість

Запитання 5

"Знак присвоєння" результату правильно записаний в рядку

варіанти відповідей

=

-

:=

=:

Запитання 6

Обери назви об'єктів, які можна розмістити на формі

варіанти відповідей

Button

Name

Caption

Label

Color

Запитання 7

TEdit це...

варіанти відповідей

Список

Прапорець

Поле

Кнопка

Запитання 8

Визначає ім'я форми як об'єкта

варіанти відповідей

Caption

Name

Color

Height

Запитання 9

Що називають мовою програмування?

варіанти відповідей

це самостійна одиниця мови, яка описує зміст відповідного етапу алгорит­мічного процесу.

це набір символів, які можуть бути використані у складанні програм.

це система правил, за якими із символів створюються конструкції мови програмування.

це штучна мова для написання команд, виконуваних обчислювальною машиною.

Запитання 10

Як позначаються величини цілого типу:

варіанти відповідей

div

integer

var

real

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест