Лексикографія

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Українська мова, 10 клас
Копія з тесту: Лексикографія
Тест виконано: 138 разів
26 запитань
Запитання 1

Лексикографія – це  

варіанти відповідей

лексика, лексикон, запас слів, який виявляється у варіанті мовлення 


розділ мовознавства, що розробляє теорію та практику укладання словників 

сукупність слів певної мови, її словниковий склад

Запитання 2

До лінгвістичних належить словник

варіанти відповідей

медичних термінів

політологічний

наголосів

Вікіпедія

Запитання 3

Найдавніший словник української мови

варіанти відповідей

Словник Лаврентія Зизанія

Словник наголосів

Великий зведений орфографічний словник

Перекладний українсько-російський словник

Словник Бориса Грінченка

Запитання 4

Яке зі сполучень може бути пояснено у словнику архаїзмів?

варіанти відповідей

Одягнути очіпок

Нагріти руки

Язик за зубами

Пекти раки

Водити за ніс

Запитання 5

Назвіть призначення етимологічного словника

варіанти відповідей

Розкриття значення стійких сполук

Відомості про нормативну вимову

Опис значень слів

Інформація про походження слів

Тлумачення слів, що вживають лише на певній території

Запитання 6

Яку функцію виконують лінгвістичні словники?

варіанти відповідей

Комунікативну

Повідомлення

Нормативну

Запитання 7

Яку функцію виконують енциклопедичні словники?

варіанти відповідей

Нормативну

Естетичну

Інформативну

Будівельну

Запитання 8

Лінгвістичні словники бувають

варіанти відповідей

Одномовні

Багатомовні

Двомовні

Усі відповіді правильні

Запитання 9

Словник, що пояснює значення слів називають

варіанти відповідей

діалектним;

тлумачним;

орфографічним

Запитання 10

До лінгвістичних не належать словникиваріанти відповідей

медичних термінів

політологічний

наголосів

Вікіпедія

орфографічний

Запитання 11

У якому словнику містяться особливості вимови та наголошення слів:


варіанти відповідей

орфоепічний

морфемний

перекладний

орфографічний

Запитання 12

У якому словнику можна пояснення значення запозичених слів

варіанти відповідей

перекладний

тлумачний

орфоепічний

іншомовних слів

Запитання 13

За типом характеристики слова одномовні лінгвістичні словники бувають: 

варіанти відповідей

фразеологічні, енциклопедичні 

тлумачні, орфорграфічні, орфоепічні, етимологічні,словотвірні, лексичних груп, спеціальні 

словник професіоналізмів та діалектний

Запитання 14

Словники виконують  такі функції:

варіанти відповідей

комунікативну, номінативну;

інформативну, нормативну;

мислетворчу, естетичну;

естетична, виховну.

Запитання 15

Позначте, який словник подає нормативне написання слів.

варіанти відповідей

фразеологічний

іншомовних слів

орфографічний

тлумачний

Запитання 16

Прочитайте уривок

ЦИБАТИЙ, -а, -е, розм. З довгими тонкими ногами. Цибатий Невкипілий, на цілу голову в натовпі вищий за всіх, кумедно, як чорногуз, хитав головою (А. Головко, ІІ, 1957, 220). // Довгоногий (про птахів). Півень такий у дворі ходив. Ґалаґан, куряча по- рода, цибатий та шия гола (О. Донченко, VІ, 1957, 108).

Це матеріал із словника

варіанти відповідей

фразеологічного

етимологічного

орфографічного

тлумачного

Запитання 17

Позначте, який словник пояснює стійкі сполучення слів.

варіанти відповідей

діалектний

 морфемний

історичний

фразеологічний

Запитання 18

Приклад з енциклопедичного словника подано в рядку

варіанти відповідей

НАСТ, -у, ч. Обледеніла кірка на поверхні снігу. Сніг тільки-но почав танути, але надвечір брався знову скляним настом і сліпуче блищав під місяцем і під зорями (З. Тулуб, "Людолови", І, 1957, 356).

КАДИТИ (КУРИТИ, ПАЛИТИФІМІАМ — занадто вихваляти когось, лестити комусь. Раби й підніжки всякої влади палять фіміам навіть земським начальникам (М. Коцюбинський, ІІІ, 1956, 154).

МІГРЕНЬ (фр. migraine), син. гемікранія (грецьк. hemi — половина та kranion — череп) — фізіологічний розлад, що характеризується нападами головного болю частіше в одній половині голови. Біль при М. має пульсуючий характер і нерідко супроводжується нудотою, блюванням, непереносимістю яскравого світла, голосних звуків (фото- та фонофобія), а також сонливістю й млявістю після нападу (Н. В. Бездітко).

АБРИКОС, -а, ч. Те саме, що абрикосаАбрикос — досить цінна кісточкова порода. Вона посухостійка, дуже вимоглива до тепла (Садівництво і ягідництво, 1957, 22).

Запитання 19

Прочитайте уривок.

ячмінний [jачм’ін:иеĭ], -нна, -нне; -нні [н':і]

Це матеріал із словника

варіанти відповідей

орфографічного

орфоепічного

перекладного

наголосів

Запитання 20

Прочитайте уривок.

за-їр, -а (грошова одиниця)

За-їр, -у (кол. назва країни й річки)

заїр-ець, -їр-ц-я, ор. -їр-цем, мн. -їр-ц-і, -їр-ц-ів

Це матеріал зі словника

варіанти відповідей

наголосів

морфемного

орфоепічного

орфографічного

Запитання 21

Прочитайте уривок

Торік [торік], минулого року, торішній, позаторік, позаторішній, уторік—складне слово, що виникло із словосполучення то(й)рік. — Див. ще рік, той.—Пор. тиждень, тогід.

Це матеріал зі словника

варіанти відповідей

перекладного

орфоепічного

орфографічного

етимологічного

Запитання 22

До лінгвістичних належить словник

варіанти відповідей

медичних термінів

політологічний

наголосів

Вікіпедія

Запитання 23

Приклад із лінгвістичного словника подано в рядку

варіанти відповідей

ФОРЗАЦ, -а, ч., спец. Подвійний аркуш паперу, що з’єднує книжку з внутрішньою частиною обкладинки, а також слугує для оформлення книжки. У цій книжці заслуговує похвали… майстерно виконаний форзац із золотим лінійним рослинним орнаментом на зеленому фоні (Українська графіка, 1957, 119).


ГІПНОЗ (латин. hypnosis — сон) — особливий, близький до сну стан свідомості людини, який характеризується звуженням її обсягу й різким фокусуванням на змісті навіювання. У стані Г. у людини можуть спонтанно виникати фізіологічні та психічні реакції, не властиві їй при звичайному стані свідомості: ілюзії, забування або згадування тих чи інших фактів, підвищення концентрації уваги, зміна настрою (Д. В. Штриголь).

ЛЬОНАРСТВО — галузь рослинництва, що займається вирощуванням льону з метою отримання волокна та насіння. Виокремлюють 2 осн. напрями в Л.: виготовлення прядив та олій льону. Зі стебел прядив льону отримують цінне техволокно, яке широко використовують у текстильн., автомобільн., авіац., гумовій, взуттєвій та ін. галузях пром-сті (І. О. Маринченко).

АКАПЕЛА (італ. a capella — букв. у стилі капели; як співають у каплиці) — хоровий або ансамблевий спів без інструментального супроводу. Витоки співу А. сягають античності. Від доби Середньовіччя до сьогодення спів А. — найпотужніший жанр. пласт світ. хор. музики. У мистецтві України підвалини співу А. закладені, з одного боку, у нар. гуртовому співі, з ін. — у християн. культовій музиці від часу прийняття християнства в Україні-Русі (О. О. Різник).

Запитання 24

Словники неологізмів - це 

варіанти відповідей

словники тлумачного типу, у яких зібрані слова, що недавно з'явилися в мові.


словники, які вказують на джерело запозичення слова.

словники, які розкривають джерело походження слова.

словники з  переліком слів літературної мови з позначенням нормативного наголосу і з вказівкою на вимову.

Запитання 25

Глосарій -це

варіанти відповідей

словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова.


слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. 

словник, що містить у собі інформацію щодо правильної вимови слів та їх граматичних форм.

слова, які вимовляються однаково, але мають різні значення

Запитання 26

Словникова стаття – це

варіанти відповідей


стаття на електронному носії інформації або розповсюджена електронними засобами масової інформації;


коротка форма подачі матеріалу   за певним планом;

стаття, що описує слово, словосполучення, їх значення, приклади вживання у словнику;

науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест