ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

Додано: 2 лютого 2022
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 193 рази
12 запитань
Запитання 1

За фонетичним принципом позначають...

варіанти відповідей

приголосні звуки, що спрощуються тільки у вимові

подвоєні літери в іншомовних словах

літеру щ на позначення двох звуків

чергування приголосних

Запитання 2

За морфологічним принципом пишуть...

варіанти відповідей

літери я, ю, є, що позначають один або два звуки

однозвучні слова, що мають різне значення

групи приголосних, що утворилися внаслідок спрощення

немає правильної відповіді

Запитання 3

Написання яких слів не можна перевірити за допомогою правила ?

варіанти відповідей

пшениця, кишеня

директор, ефект

лимон, лиман

усі відповіді правильні

Запитання 4

Е пишуть ...

варіанти відповідей

у сполученнях -ри-, -ли- між приголосними

якщо в наголошеній позиції и

при чергуванні з і

у дієслівних коренях ( із суфіксом -а-)

Запитання 5

Апостроф не пишуть...

варіанти відповідей

після р (при роздільній вимові)

після префікса, що закінчується на приголосний

у складних словах після першої частини, що закінчується на приголосний

після префікса, що закінчується на голосний

Запитання 6

Після яких літер пишуть м`який знак ?

варіанти відповідей

д, т, з, с, ц, л, н

л, н, р

д, т, з

б, п, в, м, ф

д, т, з, с, ц, л, н, р

Запитання 7

Позначте правильне чергування приголосних

варіанти відповідей

к - с - ш

г - з - х

к - ц - ш

х - с - ш

Запитання 8

Позначте правильно утворений прикметник

варіанти відповідей

Вінниччина

Донечина

басський

мекський

Запитання 9

Знайдіть виняток

варіанти відповідей

польський

тонюсінький

женьшень

пальчик

Запитання 10

Знайдіть помилку

варіанти відповідей

дит`ясла

торфяний

від`їзд

з`юрмитися

Запитання 11

Букви и треба писати в слові

варіанти відповідей

виб...реш

вит...рти

вид...рати

вип...реш

Запитання 12

Фонетичний принцип позначився на написанні, виділеному в рядку

варіанти відповідей

доріжці

щука

в день

вушко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест