Лексикологія (частина 3)

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Інститут святкує день знань – це...

варіанти відповідей

метафора

метонімія

синекдоха

оксиморон

Запитання 2

У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?

варіанти відповідей

Материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал

Плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа одержати листа

Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди

Розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому всі пари слів – пароніми...

варіанти відповідей

усміхнений – похмурий; усмішка – посмішка

далекий– близький; знайомий – маловідомий

веселий – щасливий; швидкий – повільний

музичний – музикальний; робочий – робітничий

Запитання 4

Укажіть, на які групи поділяється лексика української мови за походженням...

варіанти відповідей

загальновживана, запозичена, спільнослов’янська

загальновживана, неологізми, термінологічна

спільнослов’янська, архаїзми, жаргонізми

спільнослов’янська, власне українська, запозичена

Запитання 5

Як називається наука, яка досліджує фактичні значення слів, незалежно від їхньої вимови?

варіанти відповідей

Фонетика

Лексикологія

Семасіологія

Словотвір

Запитання 6

Як називається наука, яка вивчає словниковий склад мови?

варіанти відповідей

Фонетика

Лексикологія

Семасіологія

Словотвір

Запитання 7

Вкажіть речення, в якому є слова, вжиті в переносному значенні.

варіанти відповідей

Обриває вітер пелюстки печальні й розкида кругом.

Вуж через стежку повзе лісову.

Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах.

У вирій відлетіло багато птахів.

Запитання 8

Вкажіть, у якому рядку всі слова є власне українськими.

варіанти відповідей

Кришталь,  мірошник, соната, фламінго

Суцвіття, рід, крайнебо, пюпітр

Вареники, лелека, сузір’я, веселий, овес

співавтор, ковбаса, благодать, бульба

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому слова в словосполученнях ужиті тільки в прямому значенні.

варіанти відповідей

Рожевий шовк, водити за руку, краяти серце

Усміхнені діти, холодне повітря, дзвонити по телефону

Усміхнене сонце, ляпає язиком, гострий погляд

Квашена капуста, паперовий літачок, м’який характер

Запитання 10

Укажіть, у яких стилях мовлення найбільше виявляють свої стилістичні можливості багатозначні слова.

варіанти відповідей

Художньому та публіцистичному

Художньому та науковому

Науковому та розмовному

Розмовному та епістолярному

Запитання 11

Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд письменників — кінний заїзд?

варіанти відповідей

Синонімами

Антонімами

Омонімами

Паронімами

Запитання 12

Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.


варіанти відповідей

Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися

Любо, мило, весело, приємно

Горизонт, обрій, небосхил, височина

Рясний, густий, буйний, розкішний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест