19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.

Додано: 4 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

1.      Укажіть особливості проведення реформ 1860-1870-х рр. на українських землях.


варіанти відповідей

земська реформа в цей період була запроваджена лише на Лівобережжі;

першою було здійснено судову реформу;

скасовувались викупні платежі селян за землю на Правобережжі;

скасована цензура масових видань.

Запитання 2

1.      Як називаються установи, на які було покладено «улаштування та утримання... будівель, інших споруд і шляхів сполучення... Піклування про розвиток місцевої торгівлі і промисловості... про народну освіту, про народне здоров’я і про в’язниці...»?

варіанти відповідей

земства;

громади;

паланки;

наргоспи.

Запитання 3

Основним змістом реформ 60-70-х років XIX ст. в Наддніпрянській Україні було...: (Три варіанти відповіді)

варіанти відповідей

закриття міських дум;

скасування кріпацтва;

набір рекрутів в армію;

створення земств;

скасування початкової освіти;

публічність засідань судів;

ліквідація губерній.

Запитання 4

Чому селяни Правобережної України за реформою 1861 року отримали більше землі, ніж мали до реформи?


варіанти відповідей

Російський уряд прагнув підірвати вплив польської шляхти серед селян;

землі були низької якості і не потрібні були місцевим поміщикам;

більшість становили колишні військові поселенці, що мали пільги на землю;

за спільною домовленістю російського царя та австрійського імператора.

Запитання 5

1.     Яка з реформ адміністративно-політичного управління 60-70 рр. XIX ст. у Наддніпрянській Україні була першою?

варіанти відповідей

земська реформа;

міська реформа;

реформа вищої освіти;

селянська реформа.

Запитання 6

 Карикатура на Селянську реформу 1861 р. акцентує увагу на її

варіанти відповідей

меті.

причині.

результаті.

процесі.

Запитання 7

Що гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861р.?

варіанти відповідей

скасування тимчасовозобов’язаного становища селян

виділення селянських наділів з общини

збереження кріпосного права

виплата викупних платежів.

Запитання 8

Викупна операція землі селян тривала

варіанти відповідей

45 років

49 років

50 років

Запитання 9

За судовою реформою 1864 року ...(3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

заборонялося присутність представникув преси на судових засіданнях

запроваджено безстановий суд

установлено кілька судових інстанцій: мировий, окружний і військовий

захист сторін забезпечували адвокати

 судові засідання - закриті

уведено суд присяжних

Запитання 10

Військова реформа 1874 року передбачала (3 правильні відповіді):

варіанти відповідей

країну переділено на 15 військових округів

термін служби 6-7 років

дозволялися тілесні покарання

 військова повинність для всіх громадян з 20 років


особи, які здобули освіту служили більше

створено авіаційний флот

Запитання 11

Освітня реформа 1864 року передбачала (3 правильні відповіді):

варіанти відповідей

 освіта не доступна для всіх

гімназії поділено на класичні та реальні

відновлено автономію університетів

єдина система початкової освіти

життям університету керувала рада професорів

 безкоштовні жіночі курси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест