Лінійна функція

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Алгебра, 7 клас
6 запитань
Запитання 1

Чи перетинаються графіки функції у=-2х+3 і у=-2х

варіанти відповідей

ні

так

неможливо визначити

Запитання 2

Змінна х називається...

варіанти відповідей

y=kx+l , x-незалежна змінна, k, l- деякі числа

у =кх

функцією

аргументом

Запитання 3

Графіком лінійної функції є...

варіанти відповідей

y=kx+l , x-незалежна змінна, k, l- деякі числа

пряма

пряма, що проходить через початок координат

у =кх

Запитання 4

Лінійною функцією називається функція виду...

варіанти відповідей

пряма

y=kx+l , x-незалежна змінна, k, l- деякі числа

у =кх

пряма, що проходить через початок координат

Запитання 5

Серед наведених функцій вибери лінійну.

варіанти відповідей

у=х2+5

у=х3-1

у=-5/х

у=3х-9

Запитання 6

Чи проходить графік функції у=2х+6 через точку А(0,6)?

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест