Лінійні рівняння та їх системи.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
10 запитань
Запитання 1

Яка з наведених пар є розв'язком рівняння у = ( 8+5х ) ∕ 2

варіанти відповідей

(- 2; 9)

( - 4; - 6)

(3; 6)

(- 9; 11)

Запитання 2

Графіку якого з наведених рівнянь належить точка А ( 3; - 2)?

варіанти відповідей

2х+у=8

-2х+у=8

2х-у=8

-2х-у=-8

Запитання 3

Графік якого з наведених рівнянь перетинає вісь Ох у точці -2?

варіанти відповідей

3х-4у=-6

у=-2х+4

3х+2у=6

х+3у=2

Запитання 4

Яка з пар чисел ( х;у) є розв'язком системи рівняння

{ 2х-3у= -6 ; ху=12 ?

варіанти відповідей

(4; -3)

( -4; -3)

(3; 4)

(4; 3)

Запитання 5

Розв'язком якої з наведених систем рівнянь є пара чисел ( -1; 6) ?

варіанти відповідей

{ -2х+у=8; 3х-у=-3

{х=2у=11; -5х-3у=-23

{-3х-у=-3; 2х-3у=-20

{-х-у=7 ; х+у=5

Запитання 6

Розв'язком якої з наведених систем рівнянь є пара чисел ( -1; 6) ?

варіанти відповідей

{ -2х+у=8; 3х-у=-3

{х=2у=11; -5х-3у=-23

{-3х-у=-3; 2х-3у=-20

{-х-у=7 ; х+у=5

Запитання 7

Розвяжіть способом підстановки систему лінійних рівнянь

{ у=х-2; у-2х=2.

варіанти відповідей

(4,3; 5)

(4; 2)

(- 4; -6)

(-2;3)

Запитання 8

Розв'яжіть способом додавання систему рівнянь

{ -х +у =4; х + у=6.

варіанти відповідей

(- 4; 5)

(- 1; 4)

(1; 5)

( 0; 6)

Запитання 9

Швидкість першого автомобіля дорівнює х км/год, а другого - у км/год. Швидкість другого автомобіля більша за швидкість першого на 10 км/год. Укажіть рівняння, що відповідає умові задачі.

варіанти відповідей

х=у+10

х+у=10

у-х=10

у/ х = 10

Запитання 10

Сума двох чисел дорівнює 12. Відомо, що перше число у 2 рази більше за друге. Укажіть систему рівнянь, яка відповідає умові задачі, якщо х- перше число, а у- друге.

варіанти відповідей

{х+у=12; х=2у

{х+у=12; у=2х

{х-у=12; х=2у

{х+у=12; х-у=2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест