Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи

Додано: 21 листопада
Предмет: Фізика, 11 клас
18 запитань
Запитання 1

Прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями називається...

варіанти відповідей

лінзою

дзеркалом

лупою

Запитання 2

Пряму, яка проходить через центри поверхонь, що обмежують лінзу, називають...

варіанти відповідей

головною оптичною віссю лінзи

віссю лінзи

фокусною відстанню

Запитання 3

Знайти висоту зображення, якщо лінза дає збільшене в 2 рази, висота предмета 2 см.

варіанти відповідей

2 см

1 см

6 см

4 см

Запитання 4

Знайти оптичну силу тонкої збиральної лінзи, якщо відстань від предмета до лінзи 20 см, висота зображення 20 см, висота предмета 10 см.

варіанти відповідей

10 дптр

5 дптр

2 дптр

1 дптр

Запитання 5

Якщо предмет розташовано між фокусом розсіювальної лінзи та її подвійним фокусом, то отримаємо зображення

варіанти відповідей

уявне, пряме, зменшене

відсутнє

дійсне, збільшене, обернене.

Запитання 6

Закінчіть речення: "Головною оптичною віссю лінзи називають ..."

варіанти відповідей

пряму, яка проходить через головний фокус лінзи

пряму, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу

пряму, яка проходить через уявний головний фокус лінзи 

Запитання 7

Як називають точку F, у якій перетинаються заломлені промені?

варіанти відповідей

дійсним головним фокусом лінзи

уявним головним фокусом лінзи

оптичним центром лінзи

Запитання 8

На якому малюнку зображений уявний головний фокус лінзи?

варіанти відповідей
Запитання 9

Як називається точка, при проходженні через яку промінь світла не змінює свого напряму?

варіанти відповідей

фокусний центр лінзи

головний центр лінзи

оптичний центр лінзи

Запитання 10

Закінчіть речення: "Якщо ці промені, пройшовши крізь лінзу, йдуть збіжним пучком, то така лінза є ...".

варіанти відповідей

розсіювальною

збиральною

оптичною

Запитання 11

Як називають точку F, у якій перетинаються продовження заломлених променів?

варіанти відповідей

дійсним головним фокусом лінзи

уявним головним фокусом лінзи

оптичним центром лінзи 

Запитання 12

Закінчіть речення: "Лінза є розсіювальною, якщо ...".

варіанти відповідей

промені, пройшовши крізь лінзу, йдуть збіжним пучком

промені, паралельні її головній оптичній осі, пройшовши крізь лінзу, йдуть розбіжним пучком

Запитання 13

Оберіть правильне твердження для умови: якщо оптична густина матеріалу, з якого виготовлена лінза, більша за оптичну густину середовища (nл > nc), то ...

варіанти відповідей

опукла лінза буде розсіювальною, а ввігнута лінза — збиральною

опукла лінза збиратиме промені (тобто буде збиральною), а ввігнута лінза розсіюватиме промені (тобто буде розсіювальною)

опукла лінза розсіюватиме промені (тобто буде розсіювальною), а ввігнута лінза збиратиме промені (тобто буде збиральною)

Запитання 14

Як називається відстань від оптичного центра лінзи до головного фокуса?

варіанти відповідей

оптичною силою лінзи

дійсним головним фокусом

фокусною відстанню лінзи

Запитання 15

Як називається оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 1 м?

варіанти відповідей

фокус

діоптрія

оптичний центр лінзи

Запитання 16

Чи правильним є твердження: "Оптична сила збиральної лінзи є додатною, а розсіювальної лінзи — від’ємною"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

За якою формулою обчислюють оптичну силу лінзи?

варіанти відповідей
Запитання 18

Як графічно зображають збиральну лінзу?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест