Лінзи. Зображення, які дають лінзи

Додано: 22 листопада 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 77 разів
20 запитань
Запитання 1

Лінзи - це...

варіанти відповідей

 прозорі тіла

 скляні тіла

 прозорі тіла , обмежені двома сферичними поверхнями

прозорі тіла , обмежені двома поверхнями

прозорі тіла, що збільшують предмети

прозорі тіла, що стоять у окулярах

Запитання 2

Види лінз...

варіанти відповідей

збиральні і увігнуті 

розсіювальні і опуклі

збиральні і розсіювальні

увігнуті і опуклі

збиральні і опуклі

розсіювальні і увігнуті

Запитання 3

Для характеристики лінз використовується...

варіанти відповідей

густина речовини лінзи

прозорість

оптична сила

фокусна відстань

оптичний центр

розмір лінзи

Запитання 4

Лінзи, що перетворюють пучок паралельних променів у збіжний і збирають його в одну точку, називаються...

варіанти відповідей

 угнутими

  збиральними

розсіювальними

збільшувальними

зменшувальними

оптичними

Запитання 5

Як розташована відносно площини лінзи її головна оптична вісь?

варіанти відповідей

 Прямо

 під кутом 450

 Перпендикулярно

паралельно

під кутом 300

під кутом 600

Запитання 6

Як називається точка, в якій перетинаються після заломлення в лінзі промені, що падали на лінзу паралельно головній осі?

варіанти відповідей

 Фокус лінзи

подвійний фокус

головний оптичний центр

точка перетинання

зручна точка

Запитання 7

Які зображення дає розсіювальна лінза?

варіанти відповідей

 уявне

дійсне

пряме

перевернуте

збільшене

зменшене

рівне предметові

Запитання 8

До якого типу відноситься лінза, якщо її середина товща за краї?

варіанти відповідей

 Правильна

Збиральна

Розсіювальна

Кругла

Товста

Тонка

Запитання 9

Чому дорівнює оптична сила лінзи з фокусною відстанню - 2 м?

варіанти відповідей

-4 дптр

-2 дптр

-1 дптр

-0,5 дптр

+0,5 дптр

+ 1 дптр

+2 дптр

+4 дптр

Запитання 10

Як називається величина, що є оберненою до фокусної відстані лінзи?

варіанти відповідей

 Оптична сила лінзи  

 Фокус сили лінзи

Фокусна відстань

збільшення лінзи

радіус кривизни лінзи

товщина лінзи

Запитання 11

Промінь, який проходить крізь лінзу, не змінює напряму за умови, що він...

варіанти відповідей

 паралельний головній оптичній осі лінзи

  проходить через фокус лінзи

проходить через оптичний центр лінзи

 не перетинає головну оптичну вісь лінзи

проходить паралельно до лінзи

проходить перпендикулярно головній оптичній осі

Запитання 12

Яке зображення не може утворитися у збиральній лінзі?

варіанти відповідей

 Дійсне, збільшене

Дійсне, зменшене

 Уявне, збільшене

  Уявне, зменшене

Дійсне, рівне предметові

Запитання 13

Розміри зображення, утвореного збиральною лінзою, дорівнюють розмірам предмета, якщо ...

варіанти відповідей

d=F

F <d<2F

 d=2F

d>>2F

d<F

Запитання 14

У якому випадку розсіювальна лінза дає дійсне зображення предмета?

варіанти відповідей

Якщо він розташований між оптичним центром і фокусом

Якщо він розташований між фокусом і подвійним фокусом

Якщо він розташований за подвійним фокусом

У жодному з перелічених випадків

 Якщо він розташований у подвійному фокусі

Якщо він розташований у фокусі

Запитання 15

У якому випадку зображення, отримане за допомогою збиральної лінзи, буде уявним?

варіанти відповідей

Якщо предмет розміщений між оптичним центром і фокусом

Якщо предмет розміщений між фокусом і подвійним фокусом

Якщо предмет розміщений за подвійним фокусом

 У всіх перелічених випадках

Якщо він розташований у подвійному фокусі

Якщо він розташований у фокусі

в жодному з перелічених випадків

Запитання 16

Оптична сила лінзи дорівнює -4 дптр. Яка це лінза та якою є відстань між її фокусами?

варіанти відповідей

Збиральна, 25 см  

Розсіювальна, 50 см


Збиральна, 4 м

Розсіювальна, 25 см

Збиральна, 25 м

 Розсіювальна, 25 м

Збиральна, 4 см

Розсіювальна, 4 см

Запитання 17

Фокусна відстань однієї лінзи +0,5 м, а другої +1 м. Яка лінза має більшу оптичну силу?

варіанти відповідей

 Перша

  Друга

 Однакові

  Визначити не можливо

Все залежить від речовини, з якої виготовлено лінзу

Все залежить від розміру лінз

Запитання 18

Буквою d позначають...

варіанти відповідей

відстань від предмета до лінзи

відстань від лінзи до зображення

фокусну відстань

відстань від предмета до зображення

оптичну силу

радіус кривизни лінзи

збільшення лінзи

Запитання 19

Буквою f позначають...

варіанти відповідей

відстань від предмета до лінзи

відстань від лінзи до зображення

відстань від предмета до зображення

фокусну відстань

оптичну силу

радіус кривизни

збільшення лінзи

Запитання 20

Схематичне позначення якої лінзи зображено на малюнку?

варіанти відповідей

тонкої

товстої

розсіювальної

збиральної

великої

малої

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест