Магнітне поле.

Додано: 26 березня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 676 разів
12 запитань
Запитання 1

Сила Лоренца — це сила, з якою магнітне поле діє:

варіанти відповідей

на постійний магніт

нерухомий електричний заряд

рухомий електричний заряд

 провідник зі струмом


Запитання 2

Сила Ампера - це сила, з якою магнітне поле діє:

варіанти відповідей

на магнітну стрілку

провідник зі струмом

рухомий електричний заряд

нерухомий електричний заряд

Запитання 3

Лінії магнітної індукції відрізняються від ліній напруженості електростатичного поля тим, що вони:

варіанти відповідей

виходять із південного полюса магніту

входять у північний полюс магніту

перетинаються одна з одною

замкнені

Запитання 4

Протон влітає в однорідне магнітне поле, напрямлене до нас, як показано на рисунку. Як рухатиметься протон?

варіанти відповідей

Поверне праворуч

Поверне ліворуч

Поверне перпендикулярно до креслення до нас

Поверне перпендикулярно до креслення від нас

Запитання 5

Провідник зі струмом поміщений між полюсами постійного магніту, як показано на рисунку. Укажіть напрямок сили Ампера, що діє на цей провідник.

варіанти відповідей

Угору

Униз

Ліворуч

Праворуч

Від нас

До нас

Запитання 6

Провідник зі струмом поміщений між полюсами постійного магніту, як показано на рисунку. Укажіть напрямок сили струму.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Угору

Униз

Ліворуч

Праворуч

Запитання 7

На прямий провідник зі струмом, що знаходиться в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції, діє сила Ампера. Укажіть, як зміниться значення цієї сили при збільшенні довжини провідника в 2 рази.

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

не зміниться

збільшиться в 4 рази

Запитання 8

За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Вкажіть, чим створюється магнітне поле:

варіанти відповідей

магнітним потоком

нерухомими електричними зарядами

рухомими електричними зарядами

металами

Запитання 10

Одиниця вимірювання магнітної індукції в СІ

варіанти відповідей

 Ампер

Тесла

Вольт

Ньютон

Запитання 11

На якому рисунку лінії магнітної індукції магнітного поля показано правильно:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Вкажіть, як саме взаємодіють провідники зі струмами, напрями яких вказані на рисунку:

варіанти відповідей

не взаємодіють

притягуються

відштовхуються

періодично притягуються й відштовхуються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест